svasdssvasds

นายกฯ ยกคณะลงพื้นที่ภูเก็ต 6 มิถุนายน นี้ หลังจบศึกอภิปรายงบประมาณ 66

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 มิ.ย. 2565 เวลา 6:41 น.

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต 6 มิ.ย.นี้ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาการศึกษา และเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand Tourism Congress 2022 แลกเปลี่ยนความเห็นการพัฒนาท่องเที่ยว หลังจบศึกอภิปรายงบประมาณ 66

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยเวลาประมาณ 13.30 น. 

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership school)

 

พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานทางการศึกษา เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลสู่การเตรียมอาชีวะเพื่อการมีงานทำ ซึ่งโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน

 

อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากนั้น เวลาประมาณ 14.45 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต และจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกัน

 

สำหรับโครงการ Thailand Tourism Congress 2022 จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก อักทั้งยังเป็นโอกาสในการระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนและสมดุล

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นกลไกในการสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติอย่างครอบคลุม 

 

นอกจากนี้ยังจะเป็นการผลักดันบทบาทของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) ตอบรับแผนการประกาศเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด