เปิดโผก๊วนล้มรัฐบาล กลุ่ม ส.ส.16+2 "พิเชษฐ" นำทีมผนึก "ธรรมนัส"

26 พ.ค. 2565 | 08:35 น.

เปิดโผก๊วนการเมือง กลุ่ม ส.ส.16+2 นำทีมโดย"พิเชษฐ" ผนึก "ธรรมนัส "ประสานมือฝ่ายค้าน ตั้งเป้าตรวจสอบงบฯปี 2566-ศึกซักฟอก หลังโค่นรัฐบาล "บิ๊กตู่"

มีรายงานว่า ส.ส.กลุ่ม16 ภายใต้การนำของ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่กำลังมีบทบาทเคลื่อนไหวตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 และการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ที่ส.ส.กลุ่มดังกล่าวถูกจับตามอง

 

อาจไปจับมือกับฝ่ายค้าน และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย โค่นล้มรัฐบาล โดยแม้จะชื่อส.ส.กลุ่ม16 แต่มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน คือ 16+2 ประกอบด้วย 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย

1.นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 2.นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังไทยรักไทย 3.นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม 4.นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

 

5.นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 6.นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 7.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท 8.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท 9.นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท
 

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

10.นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคชาติพัฒนา 11.นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา 12.นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ 13.นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 14.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่

 

15.นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 16.น.ส.จิราพร นาคดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และ 17.นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย 18.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา