ปชป.ส่งเลือกตั้งซ่อมส.ส. 3 เขต ชนะทั้ง 3 เขต “สงขลา-ชุมพร-ราชบุรี”

21 พฤษภาคม 2565

ย้อนผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส. ที่พรรคปชป.ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อม ปรากฏว่าชนะทั้ง 2 เขต คือ สงขลา เขต 6 ชุมพร เขต 1 และล่าสุด ราชบุรี เขต 3

ไม่ผลิกความคาดหมายแต่อย่างใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราบบุรี เขต 3 ที่ประกอบด้วย อำเภอจอมบึง และอำเภอโพธาราม (ยกเว้นตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลดอนทราย) 

 

เมื่อผลนับคะแนนที่ออกมาทุกเขตอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายชัยทิพย์ กมลทิพย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 51,743 คะแนน ชนะเป็นอันดับที่ 1


อันดับ 2 นางณัฐทนันต์ นิธิภณยางสง่า พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 1 ได้คะแนน 16,853 คะแนน 


และอันดับ 3 นายภิญโญ ศิลป์สังวาล พรรคเสมอภาค ได้คะแนน 1,889 คะแนน 

ตามด้วย อันดับ 2 นางณัฐทนันต์ นิธิภณยางสง่า ของพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 1 ได้คะแนน 16,853 คะแนน และอันดับ 3 นายภิญโญ ศิลป์สังวาล ของพรรคเสมอภาค ได้คะแนน 1,889 คะแนน 

 

โดยการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3 ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จากกรณี น.ส.ปารีณา  ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง จากคดีบุกรุกป่าสงวนฯ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่ส่งคนลงรักษาเก้าอี้ไว้แต่อย่างใด 

ย้อนไปดูก่อนหน้านี้ การเลือกตั้งซ่อมส.ส. ที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งคนลงรักษาเก้าอี้เดิมของพรรค ก็สามารถเอาชนะมาได้ทั้งการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่สงขลา และ ชุมพร


โดยการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ทั้ง 2 จังหวัดดังกล่าว  มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2565 เป็นการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร เขต 1 และ สงขลา เขต 6 


ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมสงขลา เขต 6 ปรากฏว่า 


 น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ของพรรคประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้ง ได้ 45,576 คะแนน 


ตามด้วย  นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ของพรรคพลังประชารัฐ ได้ 40,531 คะแนน 


นายธิวัชร์ ดำแก้ว พรรคก้าวไกล ได้ 5,427 คะแนน 


นายพงษธร สุวรรณรักษา พรรคกล้า ได้ 1,350 คะแนน 


และ นางภัทรวี ศรีศักดา พรรคพลังสังคม ได้ 123 คะแนน 


จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี 131,195 คน โดยผู้มาใช้สิทธิ 96,882 คน คิดเป็นร้อยละ 73.85 บัตรดี 93, 007 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.00 บัตรเสีย 1,935 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.00 บัตรไม่ลงคะแนน 1,940 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.00


ส่วนการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร เขต 1 ปรากฏว่า นายอิสรพงษ์ มากอำไพ ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 48,981 คะแนน ชนะเป็นอันดับที่ 1 


ตามด้วย นายชวลิต อาจหาญ ของพรรคพลังประชารัฐ ได้ 32,229 คะแนน 


พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ ของพรรคกล้า ได้ 7,591 คะแนน เป็นอันดับ 3


นายวรพล อนันตศักดิ์ จากพรรคก้าวไกล ได้ 3,520 คะแนน เป็นอันดับ 4


และ ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ พรรคไทยศิวิไลย์ ได้ 502 คะแนน เป็นอันดับ 5


ทั้งนี้ เป็นบัตรดี 92,823 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,813 ใบ และบัตรเสีย 1,660 ใบ