svasdssvasds

“อรรถวิชช์”แนะแคนดิเดทผู้ว่าฯ กทม. แก้ปัญหาบ้านมั่นคง คนจนผ่อนไม่ไหว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 พ.ค. 2565 เวลา 3:17 น. 62

“อรรถวิชช์” ท้า แคนดิเดทผู้ว่าฯ กทม. กล้าหรือไม่ เข้ามาดูปัญหาบ้านมั่นคงริมคลองเปรม หลายบ้านผ่อนไม่ไหว ไม่อยากเข้าโครงการ เสนอให้เช่าที่ดินมั่นคงแทน แก้ปัญหาไม่ต้องสร้างที่อยู่ใหม่

ชาวบ้านชุมชนริมคลองเปรมประชากร พื้นที่เขตจตุจักร ดอนเมือง หลักสี่ รวมตัวกันสะท้อนปัญหาโครงการบ้านมั่นคง ผ่านการทำ Workshop ร่วมกับนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า และทีมงานพรรคกล้า และได้พบปัญหาหลายจนทำให้โครงการช่วยเหลือกลายเป็นภาระให้กับชาวบ้านหลายคน

 

นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า จากการทำพูดคุยทำ Workshop ร่วมกัน เกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร โครงการบ้านมั่นคงที่มีจุดประสงค์ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ชาวบ้านบางส่วนตอบรับยอมผ่อนบ้านใหม่ แต่อีกส่วนผ่อนบ้านปลูกใหม่ไม่ได้จริงๆ ซึ่งเป็นผลจากกติกาที่เป็นปัญหา 
 

ทีมงานพรรคกล้า  ทำ Workshop กับชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากร แก้ปัญหาบ้านมั่นคง

“ต้องยอมรับในความแตกต่างว่า คนเราไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ทุกคนต้องผ่อนบ้านใหม่ในโครงการบ้านมั่นคงได้ แต่คนอีกส่วนหนึ่ง บ้านที่เขาอยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ ลดเหลือเป็นโครงการที่ดินมั่นคง เช่าแค่ที่ดินจากกรมธนารักษ์ได้หรือไม่ บ้านบางหลังมีรายได้น้อย ผ่อนไม่ได้ เข้าโครงการไม่ไหว ทำไมต้องสร้างหนี้สินให้เขา

 

หรือถ้าจะให้ย้ายออก จะมีเงินช่วยเหลือเยียวยาได้หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคกล้าลงพื้นที่สำรวจปัญหามา และสรุปเป็นปัญหาเพื่อหาแนวทางว่าควรแก้ไขอย่างไร” เลขาธิการพรรคกล้า กล่าว

 

 ฝากผู้สมัครที่จะเป็นผู้ว่า กทม. ในอนาคต วันนี้เห็นหลายคนหาเสียงขะมักเขม้น แต่เรื่องบ้านมั่นคง เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีทั้งคนเอาและไม่เอาโครงการ จึงอยากให้ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. แสดงวิสัยทัศน์หาทางออกเรื่องนี้บ้าง ประชาชนจะได้รู้สึกว่ามีที่พึ่ง
 

“อรรถวิชช์” แนะแคนดิเดทผู้ว่าฯ กทม. นานายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  ร่วมทำ Workshop กับชาชุมชนริมคลองเปรมประชากร  แก้ปัญหาบ้านมั่นคง

ระหว่างการรับฟังปัญหา มีชาวบ้านสะท้อนปัญหาว่าบ้านริมคลองเปรมประชากร แถวดอนเมือง เริ่มถูกรื้อ ถ้าให้เข้าโครงการสร้างใหม่ ผ่อนเดือนละ 2,700 บาท ในยุคแบบนี้ หลายบ้านมีรายได้น้อย ผ่อนไม่ไหว และไม่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์

 

และอยากฝากผู้ที่กำลังหาเสียงผู้ว่า ที่จะมาเป็นพ่อเมืองมาดูแลคุณภาพชีวิตให้มาดูเรื่องนี้ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง