“วิลาศ”โล่งชนะคดี“ซิโน-ไทย”ฟ้องหมิ่นประมาท-เรียก 5 ล้านบาท แฉปมรัฐสภาใหม่

25 เม.ย. 2565 | 09:01 น.

“วิลาศ จันทร์พิทักษ์” โล่ง ศาลอาญาพิพากษาให้ชนะคดี “ซิโน-ไทย” ฟ้องหมิ่นประมาทเรียก 5 ล้าน กรณีแฉความเละเทะโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันนี้ (25 เม.ย.65) นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์  อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 9.30 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดี อ.2965 / 62 บริษัท ซิโน-ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊กชั่น (มหาชน) จำกัด  โจทก์ ฟ้อง นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จำเลย ข้อหาหมิ่นประมาท และเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท จากกรณี


1.เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2562 จำเลยแถลงข่าวที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเป็นโครงการที่ลึกลับซับซ้อน การขยายระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละครั้งไม่มีเหตุอันสมควร มีการดึงตัววิศวกรโครงการก่อสร้างอาคารเละเทะที่สุดและเลวร้ายที่สุด เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะโดยตรง 

เนื่องจากเงินค่าจ้างเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินภาษีจากประชาชน หากมีการต่อสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายจะทำให้โจทก์ไม่ต้องเสียค่าปรับวันละ 12 ล้านบาท ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย หากมีการต่อสัญญาไปเรื่อยๆ รัฐจะได้รับความเสียหายทวีขึ้นไปอันเป็นความเสียหายต่อประเทศชาติ 

 

ปัจจุบันอาคารก่อสร้างอาคารรัฐสภายังไม่แล้วเสร็จ การร่วมกันปกป้องประเทศชาติ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ย่อมเป็นหน้าที่ของประชาชน หรือพลเมืองดีโดยทั่วไป จำเลยเป็นพลเมืองคนหนึ่งและเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสภาผู้แทนราษฎร ย่อมตระหนักดีถึงหน้าที่เช่นนั้น 

เมื่อข้อความที่จำเลยแถลงมีเหตุให้จำเลยเชื่อโดยสุจริตว่า เป็นความจริง กรณีที่โจทก์ไม่ทำตามสัญญาจ้าง เช่น การก่อสร้างไม่ตรงตามสเปค การขยายระยะเวลาครั้งที่ 3 และ 4 ไม่มีเหตุอันสมควรอันกระทบต่อสังคมโดยรวมและประโยชน์สาธารณะ อันอยู่ในวิสัยของประชาชนทั่วไปจะติชมด้วยความเป็นธรรมได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3) การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328


2. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2562 จำเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทางวิทยุ FM 101 ซึ่งถ่ายทอดทาง Facebook เกี่ยวกับการก่อสร้างรัฐสภาโดยไม่ได้ระบุชื่อโจทก์ เพียงแต่ระบุคำว่า บริษัทผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมารายอื่นๆ ประชาชนทั่วไปย่อมไม่ทราบว่า การกล่าวของจำเลยเป็นการกล่าวถึงโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328

 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีที่ บริษัท ซิโน-ไทย ฟ่องนายวิลาศ ไปแล้ว 1 คดีเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565  ศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.300/2563 ระหว่างบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)โจทก์ ฟ้องนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ กรณีนายวิลาศ ไปออกรายการคมชัดลึกที่ช่องNation TV22 หัวข้อ"รัฐสภาแห่งใหม่ ใช้ชาตินี้ ไม่ใช่ชาติหน้านะจ๊ะ" เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.25 62 นั้น 


ขณะที่คำพิพากษาของศาลบางตอนระบุว่า คณะรัฐมนตรียังมีมติให้เร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 บางตอนระบุว่า การกล่าวของจำเลยที่ 1 คำว่า "เป็นโครงการที่เละเทะที่สุด" จึงเป็นการกล่าวถึงความไม่มีระเบียบในการตั้งคณะกรรมการหลายคณะ  รวมทั้งคณะกรรมการเร่งรัดการก่อสร้างฯของฝ่ายผู้ว่าจ้าง มิได้หมายความว่าโจทก์ทำงานก่อสร้างไม่มีมาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ผลงานออกมาเละเทะ ดังที่โจทก์คิดและเข้าใจ 


ดังนั้นการกระทำของจำเลยที่ 1  จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(3) พิพากษายกฟ้อง