svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คดีเด่นป.ป.ช.: ฟันผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ทุจริตซื้อผ้าห่มกันหนาว 1.6 แสนบาท

11 เมษายน 2565

คดีเด่นป.ป.ช.กรณีกล่าวหาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ "ภุชงค์ โพธิกุฎสัย" กับพวก ทุจริตโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยหนาว ปีงบประมาณ 2558 ทำให้รัฐเสียหาย

รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แสดงให้เห็นการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน "ภัยหนาว" ปีงบประมาณ 2558 โดยขณะที่ ภุชงค์ โพธิกุฎสัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้เป็นเขตภัยหนาว และตั้งเรื่องจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว กับบริษัท ราชาเครื่องนอน จำนวนกว่า 4,000 ผืน ในราคาผืนละ 200 บาท วงเงิน 9 แสนบาทเศษ


นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยพฤติการณ์กรณีนี้ ว่า เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าผ้าห่ม กลับระบุว่า จ.กาฬสินธุ์ เบิกจ่ายเงินซื้อผ้าห่มกันหนาวจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกกลาง และกลุ่มผ้าห่มเพื่อประชาชน ซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

และที่พบความผิดปกติอีกประการหนึ่งคือ เอกสารเบิกจ่ายเงิน ลงราคาในใบเสร็จค่าผ้าห่มผืนละ 240 บาท ทำให้การซื้อขายครั้งนี้ มีส่วนต่าง ราว 1 แสน 6 หมื่นบาท

               คดีเด่นป.ป.ช.: ฟันผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ทุจริตซื้อผ้าห่มกันหนาว 1.6  แสนบาท
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า จากการติดตามเส้นทางเงิน พบการจ่ายเงินกลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกกลาง และกลุ่มผ้าห่มเพื่อประชาชน จากนั้น ทั้ง 2 แห่งเบิกเงินไปจ่ายบริษัท ราชาเครื่องนอน ในราคาผืนละ 200 บาท ขณะที่เงินส่วนต่าง นายภุชงค์ เป็นผู้รับไว้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงลงมติชี้มูลความผิดนายภุชงค์ และบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยชี้มูลความผิดทั้งทางอาญา และวินัย มูลค่าความเสียหาย  1 แสน 6 หมื่นบาท

 

สำหรับความผิดปกติการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีลักษณะที่คล้ายกับการจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพราะบางแห่งไม่ได้จัดซื้อจากกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งถือว่าผิดระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แต่ไปซื้อผ้าห่มที่มีขายทั่วไป โดยจะกำหนดราคาไม่ให้เกินราคากลาง 240 บาท ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งราคากลางไว้

              คดีเด่นป.ป.ช.: ฟันผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ทุจริตซื้อผ้าห่มกันหนาว 1.6  แสนบาท

ก่อนหน้านี้ สตง. ได้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบสอบการจัดหาและแจกผ้าห่มภัยหนาว เฉพาะ จ.กาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวม 101 หน่วยงาน เป็นเงินงบประมาณ 35 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการระบุถึงปัญหาเรื่องการทุจริตและรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดแต่อย่างใด

 

โดย สตง.ตั้งข้อสังเกตที่ตรวจสอบพบ มีดังนี้

 

1. มีการแจกผ้าห่มกันหนาวซ้ำครอบครัวจากหลายหน่วยงาน บางครอบครัวได้รับแจกผ้าห่มกันหนาว 2-3 ผืนในปีงบประมาณเดียวกัน

 

2. ครอบครัวของผู้ที่ได้รับแจกผ้าห่มกันหนาวส่วนใหญ่มีผ้าห่มกันหนาวที่ทอใช้เอง ซื้อ และรับแจกในปีงบประมาณที่ผ่านมา และปัจจุบัน รวมประมาณ 6-20 ผืน บางครอบครัวมีมากกว่า 50 ผืนขึ้นไป ซึ่งมีมากพอและไม่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวจริง

                              คดีเด่นป.ป.ช.: ฟันผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ทุจริตซื้อผ้าห่มกันหนาว 1.6  แสนบาท

3. ไม่มีการสำรวจความต้องการเพื่อให้ทราบผู้ที่ขาดแคลนก่อนแจกผ้าห่มกันหนาว โดยครอบครัวของผู้ที่ได้รับแจก รวมแล้วมีมากกว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัว

 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ประกาศการยุติการให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อภัยพิบัติหนาวสิ้นสุดลงโดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ทำการประกาศครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด 18 อำเภอ และสภาพอากาศตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มีอุณหภูมิเพิ่มสูงกว่า 15 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีภัยหนาว 


แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2558 ซึ่งล่าช้ากว่าข้อเท็จจริง 37 วัน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังมีการแจกผ้าห่มกันหนาวหลังจากวันดังกล่าวอยู่

                                           คดีเด่นป.ป.ช.: ฟันผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ทุจริตซื้อผ้าห่มกันหนาว 1.6  แสนบาท

5. มีการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวในราคาแพงกว่าราคาตามท้องตลาด 83 หน่วย จากทั้งหมด 101 หน่วย เป็นเงิน 10.61 ล้านบาท

 

6. อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังประกาศ ไม่สอดคล้องกับความหมายของอากาศหนาวจัดผิดปกติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ส่งผลให้รัฐต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณมากเกินกว่าที่ควร 


เนื่องจากจำนวนผู้ประสบภัยหนาวตามเกณฑ์อากาศหนาวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส จะมีมากกว่ากรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ ทำให้เป็นช่องทางให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดหาผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาวมากเกินความจำเป็น