"ศิริกัญญา" แนะรื้อระบบราชการ- กระจายอำนาจ -ทลายทุนผูกขาด

29 มีนาคม 2565

"ศิริกัญญา" แนะรื้อระบบราชการ กระจายอำนาจลงท้องถิ่น ทลายทุนผูกขาดกับอำนาจรัฐ เชื่อถ้าทำได้จะเป็นระเบิดพลังทางเศรษฐกิจช่วยประชาชนลืมตาอ้าปากได้


 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล   แสดงวิสัยทัศน์งาน Nation Dinner Talk Thailand Future อนาคตประเทศไทย 2022 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ หัวข้อ "พรรคการเมืองใหญ่ จะพาประเทศไทยไปทางไหน" เมื่อวันที่  28 มีนาคม ที่ผ่านมา

 

 โดยรองหัวหน้พรรคก้าวไกล กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นได้ถูกจังหวะ ที่ควรมาคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกันอนาคตของประเทศไทย เพราะไทยกำลังอยู่ท่ามกลางช่วงพลิกผันของประวัติศาสตร์โลก ไทยต้องฟื้นฟูและสร้างประเทศใหม่จากโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษ อีกทั้งยังอยู่ท่ามกลางสงครามและวิกฤติทางภูมิรัฐศาสตร์โลกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 80 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

 

ในอนาคตอันใกล้ยังมีวิกฤตสังคมสูงวัยที่จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง และอาจทำให้กองทุนประกันสังคมล้มละลายในอนาคตอันใกล้ รวมถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะโลกร้อนหรือโลกรวนที่จะทำให้คนรุ่นลูกต้องเจอภัยพิบัติมากกว่าคนรุ่นนี้ถึง 7 เท่า

 

  น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

น.ส.ศิริกัญญา ระบุว่า วิกฤตข้างหน้าเรามากมายขนาดนี้ เราต้องมีรัฐบาลที่มีศักยภาพมากขึ้นไม่ใช่ลดลง ซึ่งศักยภาพที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่ขนาดแต่หมายถึงขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาในประชาชนได้อย่างตรงเป้า ตอนนี้ความสามารถของรัฐไทยในการแก้ปัญหาให้ประชาชนมาถึงขีดสุดแล้วและจะลดน้อยถอยลงไปทุกวัน” 

 

 ปัจจุบัน ประเทศไทยขาดดุลงบจำนวนมากแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ เพราะงบประมาณ 40% หมดไปกับเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการ เหลือ “พื้นที่ว่างทางการคลัง” (Fiscal Space) ไม่ถึง 1 ใน 3 ของงบประมาณ

 

ยิ่งมีวิกฤตโควิด สงคราม ค่าครองชีพสูงที่ทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการระยะสั้นมาพยุง ก็ยิ่งสร้างหนี้และภาระผูกพันต่างๆ ให้ต่อไป ส่งผลให้รัฐบาลไทยในอนาคตไม่มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาให้ประชาชน
.

 

 

 

 

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

 

รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล  เสนอว่า ประเทศไทยจะรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ จะต้องปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ รื้อโครงสร้างภาครัฐและระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพ รวมถึงรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจที่กระจุกตัวและทุนผูกขาดเสือนอนกินที่ได้ประโยชน์จากความไม่เปลี่ยนแปลง
 

ไทยต้องเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากกระจุกเป็นกระจาย ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจตอนนี้กระจุกตอนอยู่กับทุนนิยมพวกพ้องที่ใกล้ชิดภาครัฐ (Crony Sector) ที่ประเทศไทยมี Crony Sector อันดับ 9 ของโลกจากการจัดอันดับโดย The Economist ถ้าไม่ทลายทุนผูกขาดที่อิงแอบกับอำนาจรัฐเหล่านี้ได้ ก็จะไม่สามารถกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปให้กับทุกคนได้


นโยบายต้องเปลี่ยนจาก top-down เป็น bottom-up และคำตอบที่ง่ายที่สุดคือการกระจายอำนาจ คืนอำนาจและงบประมาณ ให้โอกาสการทำมาหากิน ผ่านการปลดล็อกท้องถิ่นที่จะเป็นการระเบิดพลังทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญ เพื่อให้ประชาชนรากหญ้าลืมตาอ้าปากได้


ศิริกัญญาย้ำว่า ไทยต้องปรับโครงสร้างรัฐให้ปรับตัวยืดหยุ่นได้ ปัจจุบัน กฎระเบียบภาครัฐเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจไม่สามารถที่จะขยายตัวได้หรือขยายการลงทุนไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ภาคธุรกิจต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกตลอด แต่ภาครัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมาตลอด 20 ปี ทั้งโครงสร้าง กระทรวง กรม ต่างๆ ไปจนถึงวิธีคิดของข้าราชการ


“นี่คือจุดต่างของพรรคก้าวไกล หัวหน้าพรรคท่านอื่นอาจจะเสนอไอเดียต่างๆ มากมาย แต่ไอเดียต่างๆ เป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในโครงสร้างรัฐหน้าตาแบบเดิม เราต้องรื้อรัฐราชการรวมศูนย์ กระจายอำนาจ ทลายทุนผูกขาด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ภาครัฐ เติมศักยภาพให้ประชาชน”