เจาะ“พรรคเศรษฐกิจไทย”รังใหม่ก๊วน “ธรรมนัส- 20 ส.ส.”

20 ม.ค. 2565 | 05:05 น.

เปิดปูม“พรรคเศรษฐกิจไทย” รังใหม่ก๊วน “ธรรมนัส- 20 ส.ส.” ก่อตั้งเมื่อ 7 เม.ย.2563 มีสมาชิก 8,759 ราย มี 7 สาขาพรรค ตั้งอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

 “พรรคเศรษฐกิจไทย” กลายเป็นที่สนใจขึ้นมา เพราะกำลังจะกลายเป็นรังใหม่ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และพวกส.ส.รวม 21 คน   หลังจากเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 คณะกรรมการบริหารพรรค และส.ส. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีมติขับ 21 ส.ส.พ้นจากสมาชิกพรรค อันประกอบด้วย 

 

1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรค 2.นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น 3.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. ตาก 4.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก 5.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร 
6.นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง 7.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา 8.นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา 9.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ 10.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น

11.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 12.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 14.เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 15.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน 

 

16.นางจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 17.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี 18.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 20.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา และ 21.นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี

หลัง 21 ส.ส.ถูกขับออกจากพรรค ก็มีรายงานว่า ส.ส.ทั้งหมด เตรียมจะย้ายไปอยู่ “พรรคเศรษฐกิจไทย" ซึ่งเป็นพรรคใหม่ โดยพรรคเศรษฐกิจไทย จะมี บิ๊กน้อย-พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเลขาธิการพรรค และมีชื่อ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ น้องชาย บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นที่ปรึกษาพรรค

 

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9) ระบุว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว

 

สำหรับ “พรรคเศรษฐกิจใหม่” คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 มีคณะกรรมการบริหารพรรค 18 คน มียนายประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค นายเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค

 

ต่อมาวันที่ 10 เม.ย. 2564 มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย เหลือกรรมการบริหารพรรค 14 คน ประกอบด้วย นายประสงค์ วรารัตนกุล หัวหน้าพรรค นางรัชนี ศิวเวชช รองหัวหน้าพรรค นายเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค น.ส.ปุณิกา เศรษฐกุลดี รองเลขาธิการพรรค นายอนันต์ มั่งเกียรติสกุล นายทะเบียนสมาชิกพรรค ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภารัตน์ นุชนิยม ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค 

 

น.ส.บุษบา ถนิมลักษณ์ เหรัญญิกพรรค น.ส.น้ำฝน ดอกบัว ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค นายธรรศ สุวัชรนนท์ โฆษกพรรค นายสิริพงษ์ เอี่ยมเกษมสิน รองโฆษกพรรค นายจเด็จ วันทะนะ กรรมการบริหารพรรค ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวรพร ไทยงาม กรรมการบริหารพรรค นายพลธร ไทยสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค และนางวนิดา ศรีวรมย์ กรรมการบริหารพรรค 

 

หลังจากนั้น วันที่ 8 ก.ย.2564 สำนักงาน กกต. เผยแพร่ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ปรากฏชื่อ นางรัชนี ศิวเวชช รองหัวหน้าพรรค ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค และนายเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค เหลือกรรมการบริหารพรรค 13 คน มีสมาชิก 8,759 ราย มีสาขาพรรค 7 แห่ง ที่ตั้งพรรคอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

 

เกี่ยวกับ พรรคเศรษฐกิจไทย ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 ก็มีกระแสข่าวว่า พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ  และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค พปชร. เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 12 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เตรียมย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย ร่วมกับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.2564 และถูกจับตามองว่า เป็นพรรคสำรองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในการเลือกตั้งหลังครั้งหน้านั้น