ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา" ถึง 16 มิ.ย. ห้ามชุมนุม-ออกนอกประเทศ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ม.ค. 2565 เวลา 5:37 น. 25

ศาลอาญาอนุญาตปล่อยชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา" ต่อ จนถึง 16 มิ.ย. เหตุต้องใช้เวลาค้นคว้าและเก็บข้อมูลเล่าเรียน ระหว่างได้ประกันล่าสุดปฏิบัติตามเงื่อนไข คลายล็อค เหลือห้ามกระทบสถาบัน-ชุมนุมก่อความวุ่นวาย และห้ามออกนอกประเทศ

วันที่ 13 ม.ค.65 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำสั่งขอปล่อยชั่วคราว คดีหมายเลขดำอ.287/2564 ของน.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มราษฎร จำเลยที่5 ตามความผิด ม.112 คดีปักหมุดสนามหลวงวันที่ 19-20 ก.ย 2563  ซึ่งก่อนหน้านี้จำเลยที่ 5 ได้รับการประกันตัวพร้อมเงื่อนไขหลายข้อ เพื่อออกมาสอบ จนครบกำหนดเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา

 

โดยศาลพิเคราะห์แล้ว กรณีสืบเนื่องมาจากที่ศาลเคยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 อย่าง จำกัด ตั้งแต่วันที่30 พ.ย.64-12 ม.ค.65 โดยวางเงื่อนไขต่างๆให้จำเลยที่ 5 ปฏิบัติในระหว่างการปล่อยชั่วคราวดังกล่าวซึ่งจำเลยที่ 5 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่ปรากฏว่าได้ประพฤติผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว แต่อย่างใด

น.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มราษฎร

การที่จำเลยที่ 5ขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อเนื่องไปก็เพื่อที่จะทำการเรียนและสอบให้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2ของปี 4 ซึ่งจะต้องมีการทำการวิจัยส่วนบุคคลเพื่อจบการศึกษาต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเก็บข้อมูลภาคสนามและทำรายงานจำเลยที่ 5 มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองไม่ออกนอกราชอาณาจักรตลอดจนถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ศาลจะกำหนดซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุญเลิศวิเศษปรีชา รับจะกำกับดูแลให้จำเลยที่ 5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดเห็นว่าจำเลยที่ 5 ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอย่าง จำกัด ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยเคร่งครัดไม่ประพฤติผิดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ศาลกำหนดไว้
 

กรณีจึงไม่ปรากฏพฤติการณ์ในอันที่จะทำให้น่าเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีหรือจะไปก่อภยันอันตรายอื่นในช่วงเวลานี้ แต่อย่างใดประกอบกับจำเลยที่ 5 มีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามคำรับรองของอาจารย์ผู้ดูแลจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 ในระยะเวลา จำกัด ต่อไปนับ แต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มิ.ย.65 โดยมีประกันในวงเงิน2 เเสนบาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่ 5 ทำกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน ห้ามจำเลยที่ 5 เข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองห้าม เดินทางออกนอก ราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและให้ตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ เป็นผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 5 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเคร่งครัดให้มารายงานตัว ทุก 30 วันในระหว่างการปล่อยชั่วคราวอัน จำกัด นี้และให้ มารายงานตัวและส่งตัวภายในวันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น.คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

แท็กที่เกี่ยวข้อง