"พรเพชร" ยัน วาระนายกฯ 8 ปี ต้องให้ศาลรธน. ชี้ขาด

30 ธ.ค. 2564 | 03:07 น.

"พรเพชร" ยันวาระนายกฯ 8 ปีต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดเพียงองค์กรเดียว ชี้อาจเปิดประชุมสภาวิสามัญ ถกร่างกฎหมายลูก วาระ 2-3

วันที่ 30 ธ.ค.64 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับว่า คาดว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะพิจารณาในวาระแรกเสร็จทันสมัยประชุมรัฐสภาสมัยนี้

 

 

\"พรเพชร\" ยัน วาระนายกฯ 8 ปี ต้องให้ศาลรธน. ชี้ขาด

 

ส่วนจะมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลูกดังกล่าวในวาระที่สองและวาระที่สามหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเสร็จหรือไม่ ถ้าเสร็จอาจจะมีเสียงเรียกร้องให้เปิดสมัยวิสามัญ เนื่องจากการปิดสมัยประชุมที่จะมาถึงจะหยุดยาว 2 เดือน ถ้าหยุดเพียง 1 เดือนอาจรอได้

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการนับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปี ว่า ขณะนี้นักกฎหมายตีความต่างกัน แต่ผู้ที่จะตีความได้ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ใครพูดก็ไม่เกิดประโยชน์ และต้องดูว่ามีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ ต้องอ้างเหตุไปยังศาลก่อนด้วย อย่างไรก็ตาม จากการประมวลความเห็นของหลายฝ่าย พบว่าสามารถเริ่มนับได้ 3 แนวทาง คือ หนึ่งนับตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเหมือนกัน สอง นับแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 และสาม นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มประกาศบังคับใช้