วาระครม.เคาะแพกเกจของขวัญปีใหม่รัฐบาล ลุ้น "คนละครึ่งเฟส 4 "

21 ธันวาคม 2564

จับตาครม.วันนี้เคาะ รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ คลังชง ช้อปดีมีคืน- มาตรการแบงก์รัฐ ผ่อนดีมีคืน ลุ้นเคาะ"คนละครึ่งเฟส 4" ด้านคมนาคม เสนอแก้ไขข้อบังคับ ร.ฟ.ท.จ่ายบำเหน็จ 15 เท่าเงินสงเคราะห์ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท

21ธ.ค.64 ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. ครั้งที่ 50/2564  โดยมีวาระสำคัญคือ มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี 2565  โดยหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการของขวัญปีใหม่รัฐบาล 

 

กระทรวงการคลัง เสนอ "โครงการช้อปดีมีคืน" กลับมาใช้ใหม่ตามคำเรียกร้องของภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้า  โดยการให้สิทธิซื้อสินค้าเพื่อนำวงเงินไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุด 30,000 บาท 

 

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565 รวมถึงมาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลอื่นๆ 

 

มาตรการผ่อนดีมีคืน  ของธนาคารรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกหนี้ที่ผ่อนชำระหนี้ดี

 

 

 

อย่างไรก็ดี ครม.วันนี้ต้องลุ้นว่าจะเคาะ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ด้วยหรือไม่ โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาวงเงิน และระยะเวลาการใช้จ่ายที่จะมอบให้ประชาชน เนื่องจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่จะสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้  จากข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 64 จำนวนผู้ได้รับสิทธิ  27.98 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 204,325 ล้านบาท จำนวนนี้มีผู้ที่ใช้สิทธิครบตามวงเงิน 4,500 บาท เพียง 6.5 ล้านคน ยังเหลืออีกกว่า 21 ล้านคน ที่ยังใช้ไม่ครบเต็มวงเงิน
 

วาระสำคัญอื่น ๆ

 

- การขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

 

-ด้านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ... 

 

- ด้านกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอพิจารณาเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการระบาดโรคโควิด-19 นั้น  ขอใช้งบกลางจำนวน 3,510 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับ อสม. ต่อไปอีก 6 เดือน เดือนละ 500 บาท
 

- พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 เมษายน 2528 ในการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอัตรา 15 เท่าของเงินสงเคราะห์รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท