svasdssvasds

กกต.ประกาศ 16 ม.ค.65 เป็นวันเลือกตั้งส.ส.เขต 1 ชุมพร และ เขต 6 สงขลา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 ธ.ค. 2564 เวลา 9:27 น.

กกต.ประกาศกำหนด 16 ม.ค.65 เป็นวันเลือกตั้งส.ส.เขต 1 ชุมพร และเขต 6 สงขลา เปิดรับสมัคร 23-27 ธ.ค.นี้ พรรคที่จะส่งผู้สมัครต้องมีสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

วันนี้ (20 ธ.ค.)  มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร-สงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ชุมพร เขต 1  และจ.สงขลา เขต 6  แทนตำแหน่งที่ว่าง  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102   กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45  วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง   

 

เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ วันนี้กกต.ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชุมพร เขต 1  และจ.สงขลา เขต 6  แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16  ม.ค.65  เวลา 8.00 - 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง   

เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันพฤหัสบดีที่ 23  -27 ธ.ค.2564  เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด  

 

สำหรับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น  

ซึ่งการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น

 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานกกต.กำหนด

 

ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1 ล้าน 5 แสนบาท   

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90  วัน นับจากวันเลือกตั้ง 

 

ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 68 (2 ) 

 

กกต.ยังย้ำว่า ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้  สำนักงาน กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข  

 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล  เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศไว้พร้อมแล้ว 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด