นายกฯขอบคุณคนไทย ฉีดวัคซีนใกล้แตะ 100 ล้านโดส

16 ธันวาคม 2564

นายกฯขอบคุณคนไทย ฉีดวัคซีนโควิด-19ใกล้แตะ 100 ล้านโดส ตามเป้าที่กำหนด ขอทุกฝ่ายร่วมจัดฉีดให้ประชาชนที่เข้าถึงยาก

วันที่ 16 ธ.ค. 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแนวทางการเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของประเทศไทย ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร จัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย 

    

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้เข้ารับวัคซีนโดยเร็ว เน้นการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ยาก เช่น แรงงานประมง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร แรงงานตามแนวชายแดน โดยมอบหมายให้ สสจ. กทม. ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบและภาคีเครือข่าย อีกทั้งจัดให้มีการบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ หรือจัดรณรงค์เร่งการฉีดวัคซีน รวมทั้งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

 

รองโฆษกฯ ยังเผยถึงแนวทางบริหารจัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกันบริหารจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ดังนี้


1) แรงงานภาคประมง จังหวัดชายทะเล (จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด) มอบ ศร.ชล.
2) คนประจำเรือไทย หรือผู้ปฏิบัติงานบนเรือไทย ณ บริเวณท่าเรือในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ (จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด) มอบ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
3) แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ บ้านนายจ้างที่ทั้งขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน มอบ กอ.รมน. กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
 

4) แรงงานต่างด้าว ตามชายแดนไทย มอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ
5) ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ราชบุรี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก มอบกระทรวงมหาดไทย
6) กลุ่มประชากรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมด ในทุกจังหวัด มอบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจากหมอพร้อม ณ วันที่ 15 ธ.ค. 64 ยอดสะสม 98.5 ล้านเข็ม แบ่งเป็น เข็ม 1 สะสม 50.2 ล้านเข็ม เข็ม 2 สะสม 43.8 ล้านเข็ม และเข็ม 3 สะสม 4.5 ล้านเข็ม

 

"นายกรัฐมนตรีขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมมือกันฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ นอกจากท่านจะป้องกันตนเองและยังมีส่วนกับรัฐบาลในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่า ไทยจะบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้ได้ 100 ล้านโดยภายในปีนี้ นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้ที่ถึงเวลาที่กำหนด เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย เพื่อทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน" นางสาวรัชดา กล่าว