svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คที่นี่ จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

15 ธันวาคม 2564

จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า เดือนธันวาคม 2564 จังหวัดไหน เปิดวอล์คอินให้บริการ มีเงื่อนไข-คุณสมบัติอย่างไร สรุปรวมไว้ให้แล้วที่นี่ เช็คเลย

ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กันต่อเนื่อง วันนี้พาทุกคนไปร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและคนที่คุณรักที่กำลังมองหาจุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ Booster ช่วงส่งท้ายปีมาไว้ให้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งมีหลายจุดด้วยกัน ดังนี้  

1.โรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศจุด Walk In เปิดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดโดยสามารถเลือกสูตรฉีดวัคซีนได้ อาทิ สูตร 1 เข็ม 1 ไฟเซอร์+เข็ม 2 ไฟเซอร์ สูตร 2 เข็ม 1 AZ +  เข็ม 2 ไฟเซอร์ เป็นต้น  

และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) เป็นวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ+ AZ เกิน 6 เดือน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฉีดระดับอำเภอทุกแห่ง ในเขตอำเภอเมือง สามารถเข้ารับการฉีดได้ดังนี้

 • ศูนย์ฉีดเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 13-17 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 13-17 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
 • โรงพยาบาลแม่และเด็ก วันที่ 13-17 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 

เช็คที่นี่ จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

2.โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ (Booster) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น รวม 3 วัน ๆ ละ 1,000 คน ณ โรงพยาบาลไทรน้อย ห้องประชุมชั้น 4 ดังนี้

 • วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เวลา 08.30 -11.30 น.

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ + AZ โดยนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันที่ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 

 • วันที่ 23 ธ.ค.2564 เวลา 10.00-14.00 น.

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ + AZ โดยนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันที่ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 

 • วันที่ 24 ธ.ค.2564 เวลา 09.00-14.00 น.

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ หรือ SV + PZ โดยนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันที่ฉีดวัคซีน PZ เป็นวัคซีนเข็ม 3  

เช็คที่นี่ จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

3.โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี

ประกาศเปิดวอล์คอิน เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่วันนี้-17 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาทับทิม รพ.ท่ายาง ดังนี้

 • เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ยี่ห้อใดก็ได้อย่างน้อย 1 เดือน
 • เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็มอย่างน้อย 4 เดือน 

ทั้งนี้ โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย 

เช็คที่นี่ จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

4.โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประกาศการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนต่อไปนี้ครบ 2 เข็ม 

 • ซิโนแวค เข็มที่1 และเข็มที่ 2 
 • ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 

โดยฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ให้ท่านมารับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ได้ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. วันละ 500 คิว ณ อาคารพระเทพศาสนภิบาล 

กรุณาเตรียมบัตรประชาชน และ หลักฐานการฉีดวัคซีน (หมอพร้อม) มาแสดงในวันเข้ารับบริการ 

เช็คที่นี่ จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

5.โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

เปิดวอล์คอิน Booster เข็ม 3 สำหรับประชาชนนครนายกที่ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม โดยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า อย่างน้อย 1 เข็ม ดังนี้

 • ฉีดวัคซีน AZ + AZ  ตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 
 • ฉีดวัคซีน SV หรือ SP + AZ ตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สามารถเลือกได้ทั้ง AZ หรือ ไฟเซอร์ 

ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กำหนดวันละ 500 คิว เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เฉพาะในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-11.30 น. ณ จุดฉีดวัคซีน อาคารจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ รพ.นครนายก 

เช็คที่นี่ จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564