“นิพนธ์”ปลุก"ยุวประชาธิปัตย์"สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมงานพรรค

12 ธ.ค. 2564 | 07:25 น.

“นิพนธ์”ปลุกคนรุ่นใหม่ "ยุวประชาธิปัตย์" สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ มีความทันสมัย ทันโลก มาร่วมขับเคลื่อนพรรค

ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อ.เมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์(ปชป.) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรกรอบรมหลักสูตรผู้นำการเมือง รุ่นที่ 8 The Politicians (ภาคใต้) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวประชาธิปัตย์ (Young Democrat) หลังได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้วหลายรุ่น 

 

นายนิพนธ์ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเมืองไทยแบบใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

                 “นิพนธ์”ปลุก\"ยุวประชาธิปัตย์\"สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมงานพรรค

เน้นสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัย ทันโลก มาร่วมขับเคลื่อนพรรค โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในจังหวัดทางภาคใต้ โครงการยุวประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพรรค ที่เปิดกว้างให้โอกาสและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง 

 

และพรรคก็ขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างพลังบวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองในแนวทางที่สร้างสรรค์ พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนทุกคน ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรภารกิจ ภายใต้อุดมการณ์-ทันสมัย

                      “นิพนธ์”ปลุก\"ยุวประชาธิปัตย์\"สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมงานพรรค

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้เชิญ ส.ส.และอดีตผู้สมัคร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด และมีทีมคนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ของพรรคมาร่วมให้มุมมอง พร้อมฝึกปฏิบัติการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีฯ

                         “นิพนธ์”ปลุก\"ยุวประชาธิปัตย์\"สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมงานพรรค