กกต.เปิดสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นำคะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 100 = 1 ที่นั่ง

22 พ.ย. 2564 | 08:21 น.

กกต.เปิดฟังความเห็นร่างก.ม.เลือกตั้งส.ส. 37 มาตรา แย้มสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ นำคะแนนรวมหารด้วย 100 = 1 ที่นั่ง หากจัดสรรแล้วยังได้ส.ส.ไม่ครบ 100 คน จัดสรรให้พรรคที่คะแนนเหลือเศษมากตามลำดับ จ่อรื้อ “ไพรมารีโหวต”

วันนี้ (22 พ.ย.64) มีรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสำเนาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ...ฉบับที่ เพื่อให้ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนดแล้ว หลังรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) 2564 มีผลใช้บังคับวันนี้(22 พ.ย.64)

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะใช้เวลาราว 15 วัน ก่อนที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดจะส่งกลับมายังสำนักงานกกต.กลาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น นำเสนอต่อที่ประชุมกกต.และปรับปรุงร่างกฎหมายจากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สำนักงานกฤษฎีกา และรัฐสภาต่อไป

สำหรับร่างพ.ร.ป.ว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้น มีการแก้ไขทั้งหมด 37 มาตรา 

 

สาระสำคัญที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีการประกาศใช้ประกอบด้วย 

-การให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

 

-จำนวนส.ส.เขต 400 คน

 

-ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 

 

-การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งทั้งประเทศมารวมกันหารด้วย 100 เพื่อให้ได้คะแนนต่อส.ส. 1 คน

 

หากจัดสรรแล้วยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 100 คน ก็จะจัดสรรให้กับพรรคที่คะแนนเหลือเศษมากตามลำดับ 

 

 

-การแบ่งเขตใหม่ 400 เขต ให้เสร็จใน 90 วัน 

 

-ส.ส.เขตใช้เบอร์เดียวกับเบอร์พรรค 

-การสมัครเปิดรับสมัครแบบแบ่งเขตก่อน แล้วจึงรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ

 

-เมื่อได้เบอร์พรรคแล้วจึงใช้เบอร์นั้นกับผู้สมัครที่พรรคส่งใน 400 เขต

 

-การลดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งเหลือ 08.00-16.00 น. 

 

-การเพิ่มกรรมการประจำหน่วยเป็น 9 คน

 

-กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อหน่วย 800 คน

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางสำนักงานกกต.กำลังเร่งยกร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งคาดว่าจะมีการแก้ไขในเรื่องกระบวนการจัดทำ “ไพรมารีโหวต” ส่งผู้สมัครของพรรคการเมือง ซึ่งหลังดำเนินการเสร็จและผ่านที่ประชุมกกต.แล้ว ก็จะมีการส่งไปยังสำนักงานกกต.จังหวัดเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและประชาชน เช่นเดียวกัน