svasdssvasds

“นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 พ.ย. 2564 เวลา 12:22 น. 54

“นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนนำร่างไปรับฟังความคิดของประชาชนช่วงเดือน ธ.ค.ปีนี้

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เชิญ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดย คณะกรรมมาธิการฯ จะเร่งเรัดพิจารณาให้จบโดยเร็ว เพื่อนำร่างที่ผ่านการพิจารณา ไปรับฟังความคิดของประชาชนอีกรอบ ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้

  “นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น    “นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น   “นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง