ตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งอบต. ภายใน 17 พ.ย.นี้

08 พ.ย. 2564 | 05:59 น.

กกต.แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. ตรวจสอบสิทธิ ภายใน 17 พ.ย. ก่อนหย่อนบัตร ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง 28 พ.ย.นี้

วันที่ 8 พ.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น 2. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 3. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 

 

ตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งอบต. ภายใน 17 พ.ย.นี้

 

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยดาวน์โหลดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (iOS) ชื่อเมนู “ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง
 

และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ซึ่งจะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใด พบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพบว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกฯ อบต. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง จะมีการหย่อนบัตรกันวันที่ 28 พ.ย.นี้