กกต.เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบ “เลือกตั้ง อบต.”

25 ต.ค. 2564 | 04:56 น.

กกต.เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบ “เลือกตั้ง อบต.” สำหรับประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

 

ก่อนที่จะถึงการ “เลือกตั้ง อบต.” ซึ่งกำหนดหย่อนบัตรในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้  ขณะที่ผู้สมัคร อบต.ก็อยู่ระหว่างการหาเสียงกันนั้น

 

วันนี้ (25 ต.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ในวัน เวลาราชการ

 

ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล สำนักงานกกต.จะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้

 

นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ และหากประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัด เว็บไซต์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอปพลิเคชัน “สมาร์ทโหวต (Smart Vote)” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444