2 งูเห่าเพื่อไทย "ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล" ไม่รอด! เจอขับพ้นพรรค

12 ต.ค. 2564 เวลา 14:16 น. 80

 2 งูเห่าเพื่อไทย "ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล" เจอมติกรรมการบริหารขับพ้นส.ส.พรรค ฐานเป็นปฏิปักษ์-ทำลายภาพลักษณ์ –ฝักใฝ่พรรคอื่น สามารถหาพรรคสังกัดใหม่ได้ภายใน 30 วัน

วันนี้(12 ต.ค.64) ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงผลภายหลังการประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรค เพื่อขอมติจากที่ประชุมขับ 2 ส.ส. คือ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค หลังโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ขับ 2 ส.ส. ดังกล่าวพ้นพรรคและมีผลทันที

 

สำหรับกรณีนายศรัณย์วุฒิ กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการทำลายภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค และเป็นการกระทำผิดวินัยและจริยธรรมของพรรค โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง บัตรเสีย 2 เสียง

ส่วนกรณี นางสาวพรพิมล กรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีพฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของพรรค อีกทั้งเป็นการกระทำผิดซ้ำสองตามที่พรรคเคยมีมติลงโทษไปแล้ว จึงถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค และถือเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 134 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง

 

ดังนั้นจึงทำให้ทั้ง 2 ส.ส. พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหลังจากนี้จะแจ้งให้ทั้ง 2 คนทราบผลมติ และจะแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ซึ่งจากนี้ทั้ง 2 คน สามารถหาสังกัดพรรคใหม่ได้ภายใน 30 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง