“บิ๊กตู่”ผวา! ปชป.ถอนตัว คืนงาน 4 กรมเกษตรฯ ให้“จุรินทร์”ดูแลแล้ว

05 ต.ค. 2564 | 05:17 น.

“บิ๊กตู่”ถอย! ยอมคืนงาน 4 กรมเกษตรฯ ของ “ธรรมนัส” ที่มอบให้ “บิ๊กป้อม” กำกับดูแล ให้“จุรินทร์”แล้ว หลังปชป.แสดงความไม่พอใจ ด้าน"จุรินทร์"เชื่อ"นายกฯ" คลี่คลายปัญหาให้เรียบร้อยได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ต.ค.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เซ็นคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 217/2564 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น

เพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550

 

จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

                                “บิ๊กตู่”ผวา! ปชป.ถอนตัว คืนงาน 4 กรมเกษตรฯ ให้“จุรินทร์”ดูแลแล้ว

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายกรัฐมนตรี ได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้รับทราบคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ “บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี” ดูแลงานที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ เคยดูแลทั้ง 4 กรม ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

 

ท่ามกลางความไม่พอใจของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่สะท้อนออกมาในกลุ่มไลน์ของส.ส. และอดีตส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 160 คน ขณะที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ก็มองว่าเป็นการเสียมารยาทต่อคำสั่งแบ่งงานดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (5 ต.ค.64) ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ พล.อ.ประวิตร กำกับดูแล 4 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เคยอยู่ในการดูแลของ ร.อ.ธรรมนัส ว่า  ตนไม่ขอพูดอะไรถึงเรื่องนี้เพิ่มเติม เพราะทุกอย่างเหมือนกับที่เคยพูดไปในเรื่องความเห็น นายกฯได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว  อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว ตนเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดี

 

เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนให้ทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว มาอยู่ในการดูแลของ รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า  เรื่องนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรี  แต่อย่างน้อยที่สุด ตนได้สื่อสารถึงนายกฯแล้ว และท่านได้รับทราบ

 

ทั้งนี้ส่วนตัวตนเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดี พรรคประชาธิปัตย์ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และให้เกียรติทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล เพราะเราเข้าใจดีถึงวัฒนธรรมของพรรคการเมืองในการทำงานร่วมกัน ในรูปแบบรัฐสภาและรัฐบาลผสม 

 

ดังนั้นให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้คลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น  ส่วนจะเป็นการออกคำสั่งใหม่หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ ขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรี เพราะตนได้สื่อสารให้ท่านทราบแล้ว

 

เมื่อถามว่าก่อนที่จะมีมติดังกล่าวออกมานายกฯได้พูดคุยกับนายจุรินทร์ก่อนหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่ขอย้อนไปพูดถึงตรงนั้นแล้ว เพราะตนได้พูดกับนายกฯแล้ว