พลิกปูม !"ทีมกฎหมาย"พรรคพลังประชารัฐ

17 ก.ย. 2564 | 08:31 น.

ส่องประวัติทีมกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ มีอำนาจเห็นชอบกฎหมายต่างๆของพรรค โดยเฉพาะกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง 2 ฉบับ ท่ามกลางกระแส เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งครั้งสมัยหน้า

ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ   โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ  เป็นประธาน และกรรมการอีก 4  คน ประกอบด้วย  นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์  ,นายวิเชียร ชวลิต  ,นายประสาน หวังรัตนปราณี  และนายทศพล เพ็งส้ม 

 

มือกฎหมายหมายพรรค ทั้ง 5 คนมีอำนาจหน้าที่ให้พิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายต่างๆ ที่พรรคเสนอ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ยังให้อำนาจในการดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับพรรค เช่น เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ เกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกพรรคตามข้อบังคับ

 

ตรวจสอบประวัติทีมกฎหมายพรรค พปชร. แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมาจากหลายกลุ่มการเมืองในพรรค 

 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน  (สายบิ๊กป้อม)

-ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ฝ่ายกฏหมาย
 -ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงิน ตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 -ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91)

ตำแหน่งในอดีต
-สมาชิกวุฒิสภา 
-สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
-กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558
-อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ (สายชลบุรี)

-ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
-กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
-กรรมาธิการพิจารณายกข้อบังคับการประชุมสภา
- อดีตส.ส.ชลบุรี 4 สมัย (พรรคชาติไทย , ไทยรักไทย)


วิเชียร ชวลิต (สายสี่กุมาร)

-ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ

-รองประธานวิปรัฐบาล 
- รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรไทย 
-รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

ตำแหน่งในอดีต
-นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
-ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงพาณิชย์  (นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์)
-อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย


นายประสาน หวังรัตนปราณี (สายบิ๊กป้อม)
-ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
-ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ และโทรทัศน์, กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ, การจัดองค์กรภาครัฐ

ตำแหน่งในอดีต
-กรรมการอิสระ อสมท
-รองประธานบริษัท สำนักงานกฎหมายนานาชาติ จำกัด
-สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
-รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยแลนด์ พรีวิลเลจคาร์ด จำกัด
-กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด

 

นายทศพล เพ็งส้ม  (สายอดีตแกนนำ กปปส.)
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
 ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตำแหน่งในอดีต
-ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาธิปัตย์
-ประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 4 สมัย
-คณะทำงานคดียุบพรรค


เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ "บิ๊กป้อม"ได้แต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เป็นการส่งสัญญาณกำลังจัดระบบพรรคใหม่ และเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปหรือไม่