"ประวิตร"ตั้ง"ไพบูลย์" นั่งประธาน กก.กฎหมายฯ พปชร.

17 ก.ย. 2564 เวลา 5:03 น. 224

"ประวิตร" เซ็นคำสั่งตั้ง กรรมการกฎหมายฯ พรรคพลังประชารัฐ " ไพบูลย์ "นั่ง ประธาน "สุรสิทธิ์-วิเชียร-ประสาร-ทศพล" กรรมการ พิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมาย ที่พรรคเสนอ

วันที่ 17 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านกฎหมาย และการบังคับใช้ข้อบังคับของ พรรคพลังประชารัฐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ 17 (1) และ (ช) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ดังนี้

 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น ประธานกรรมการ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
 

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

ทั้งนี้ มีภารกิจในการพิจารณาเห็นชอบ ร่างกฎหมายต่างๆ ที่พรรคเสนอ เช่น พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ร.ป.เลือกตั้งและให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ และดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับพรรค เช่น เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ เกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกพรรคตามข้อบังคับ
 

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการดังกล่าวฯ มี อำนาจหน้าที่พิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายต่างๆ ที่พรรคเสนอ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับพรรค นอกจากนี้จะดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับพรรค และอำนาจเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกพรรค โดยการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใด
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง