“ชวน”นัดประชุมรัฐสภาโหวตร่างแก้รธน.วาระสาม 10 ก.ย.นี้

04 ก.ย. 2564 | 11:32 น.

ประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” นัดประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา โหวตร่างแก้รธน.วาระ 3 วันที่ 10 ก.ย.นี้ 09.00 น. เป็นต้นไป

วันนี้ (4 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 

โดยมีวาระเร่งด้วยคือ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สาม

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) ในวาระ 2 และมีมติผ่านวาระ 2

 

แต่ก่อนจะผ่านวาระ 2 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ  เสอถอดการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมออก 4 มาตรา ที่กรรมาธิการหลายคนทักท้วงว่าข้อบังคับทำได้ แต่เกินความจำเป็น คือ มาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105 และบทเฉพาะกาล เรื่องการให้อำนาจกกต.ออกประกาศการจัดเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งระหว่างการทำกฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

 

ทำให้มีมาตราที่เสนอรัฐสภาหารือ 3 มาตรา คือ มาตรา 83 และมาตรา 91 ตามร่างที่รัฐสภารับหลักการกับ มาตรา 86 เรื่องการกำหนดการเฉลี่ยประชากรตามเขตเลือกตั้ง 400 เขตให้สอดคล้องร่างที่เสนอ และบทเฉพาะกาลให้ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก