มติกมธ.แก้รธน. ถอน 4 มาตรา คงม.83-86- 91 ชี้เกี่ยวข้องบัตร 2 ใบ

24 ส.ค. 2564 | 04:32 น.

ไพบูลย์ แจงมติกมธ.แก้รธน. เสนอถอน 4 มาตรา คงมาตรา 83-86- 91 กำหนดการเฉลี่ยประชากรตามเขตเลือกตั้ง 400 เขต ชี้เกี่ยวข้องเลือกตั้งบัตร 2 ใบ

วันที่ 24 ส.ค. 2564 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จะเสนอถอดการแก้ไขเพิ่มเติมออก 4 มาตรา ที่กรรมาธิการหลายคนทักท้วงว่าข้อบังคับทำได้ แต่เกินความจำเป็นหรือไม่ คือมาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105 และบทเฉพาะกาล เรื่องการให้อำนาจกกต.ออกประกาศการจัดเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งระหว่างการทำกฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ทำให้มีมาตราที่เสนอรัฐสภาหารือ 3 มาตรา คือมาตรา 83 และมาตรา 91 ตามร่างที่รัฐสภารับหลักการกับมาตรา 86 เรื่องการกำหนดการเฉลี่ยประชากรตามเขตเลือกตั้ง 400 เขตให้สอดคล้องร่างที่เสนอ และบทเฉพาะกาลให้ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก

“เชื่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาใช้เวลาลดลง การถกเถียงก็จะน้อยลง เพราะแก้ไขตามความจำเป็น ซึ่งการแก้ไขไปแตะอำนาจ กกต. ซึ่งอาจทำให้ต้องทำประชามติด้วย และมั่นใจว่ากฎหมายลูก จะสามารถจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยเชื่อว่าจะไม่มีเหตุทางการเมืองทำให้ต้องยุบสภา หรือเหตุสุญญากาศทางการเมือง”นายไพบูลย์ กล่าว

ทั้งนี้ กมธ.นัดประชุมด่วนในวันนี้ (24 สิงหาคม) เวลา 09.30 น.เพื่อทบทวนเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เข้าสู่วาระพิจารณาของรัฐสภา ในวาระสองและวาระสาม หลังจากที่มีกมธ.ทักท้วงต่อประเด็นความจำเป็น ในมาตรา 85 ซึ่งแก้ไขเรื่องระยะเวลาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ ส่วนของบทเฉพาะกาล ใน มาตราว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ภายใน 120 วัน และหากไม่สามารถทำให้เสร็จได้ทันการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป กำหนดอำนาจ กกต. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปพลางก่อน