มติรัฐสภา 476 : 70 เสียง เห็นชอบแก้รธน. มาตรา 83 เลือกตั้งบัตร 2 ใบ

25 ส.ค. 2564 | 08:48 น.

หลังอภิปรายร่างแก้รธน. มาตรา 83 ว่าด้วยเลือกตั้งบัตร 2 ใบ 4 ชม.ครึ่ง ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบ 476 ต่อ 70 เสียง กมธ.เสียงข้างมากแจงหวังแก้ปัญหาบัตรเขย่ง-รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ

วันนี้(25 ส.ค.64) ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) วาระ 2 หลังจากสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว กรรมาธิการ (กมธ.) ได้ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาตั้งคำถาม

 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจง ว่าการแก้ไขระบบเลือกตั้ง ตามที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอนั้น เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องบัตรเขย่ง และผลเลือกตั้งที่ทำให้เกิดพรรรคเล็กพรรคน้อย และกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล นอกจากนั้นการปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต่อการใช้สิทธิเลือกส.ส.เขต และเลือกพรรค

 

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนเป็นขั้นตอนที่เตรียมพร้อมไว้ เมื่อรัฐสภาเห็นพ้องสามารถใช้ช่องทางพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติได้ ทั้งนี้การตั้งข้อแม้และสร้างข้อจำกัดต่อการผ่านร่างรัฐธรรมนูญนั้น มองว่าการเริ่มต้นให้แก้ไขจะนำไปสู่การเปลี่ยนปลงครั้งสำคัญ ที่เปลี่ยนบริบททางการเมือง ไม่ให้กลับไปสู่วังวนเดิม ทั้งการเลือกนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะทำให้การเมืองไม่กลับไปวังวนเดิม และคือการถอดสลักทางการเมือง”นายชินวรณ์ ระบุ

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กมธ.เสียงข้างมาก อภิปรายว่า การกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น ไม่เป็นการจำกัดสิทธิต่อการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ขณะที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานกมธ. ชี้แจงยืนยันว่า ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนและยืนยันต่อเนื้อหาที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุม พร้อมขอให้ลงมติ

 

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ ในมาตรา 3 แก้ไขมาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเสียงข้างมาก 476 เสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขของกมธ.เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย 70 เสียง และ งดออกเสียง 91 เสียง  หลังจากที่ใช้เวลาพิจารณารวมกว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที