"กมธ.แก้รธน." ถกด่วนขอมติ ถอน ม.85-บทเฉพาะกาล

24 ส.ค. 2564 | 01:59 น.

"ไพบูลย์"นัดประชุมกมธ. เช้านี้ ขอมติ ถอน 3 ประเด็นออกจากร่างแก้ไขรธน. แจง กมธ.เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเขียน ปัดถอนเรื่อง เหตุพรรคภูมิใจไทย เตรียมแถลงจุดยืนค้านแก้รัฐธรรมนูญ

วันที่ 24 ส.ค.2564  นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา เปิดเผยว่า กมธ.นัดประชุมด่วนในวันนี้ (24 สิงหาคม) เวลา 09.30 น.เพื่อทบทวนเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เข้าสู่วาระพิจารณาของรัฐสภา ในวาระสองและวาระสาม หลังจากที่มีกมธ.ทักท้วงต่อประเด็นความจำเป็น ในมาตรา 85 ซึ่งแก้ไขเรื่องระยะเวลาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ ส่วนของบทเฉพาะกาล ใน มาตราว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ภายใน 120 วัน และหากไม่สามารถทำให้เสร็จได้ทันการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป กำหนดอำนาจ กกต. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปพลางก่อน  
 

\"กมธ.แก้รธน.\" ถกด่วนขอมติ  ถอน ม.85-บทเฉพาะกาล

 

 “กมธ.นัดประชุมและทบทวนประเด็นดังกล่าวและเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะบัญญัติความดังกล่าวไว้ สำหรับการพิจารณาจะใช้มติของกมธ. ตัดสินให้ตัดออกจากเนื้อหาที่ส่งให้รัฐสภา เบื้องต้นคาดว่าไม่มีปัญหาใดในขั้นตอนนี้ ส่วนเหตุผลที่ถอนออก ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยที่เตรียมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุน เนื่องจากเขาคัดค้านบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ในเนื้อหาที่เสนอยังคงให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ”

 

 เมื่อถามว่าการถอนเนื้อหาดังกล่าวออกจะตัดประเด็นที่จะนำเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่หากถอนเนื้อหาออกจะทำให้ไม่มีประเด็นที่นำไปสู่การอภิปรายในสภาฯ แต่หากผู้ใดที่จะยื่นตีความการแก้ไขต่อศาลรัฐธรรมนูญยังทำได้หลังลงมติวาระสาม แต่ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา หรือ 74 เสียง ดังนั้นหากพรรคก้าวไกลจะยื่นต้องขอเสียงจากพรรคภูมิใจไทยช่วย

ถามว่ากรณีแก้ไขก่อนประชุม ถือว่าเสียหน้าหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนเป็นฝ่ายทำกฎหมายต้องรับฟังเสียงจากทุกฝ่าย เมื่อมีกมธ.ทักท้วงหลายคนจึงจัดประชุมกมธ.ให้ และผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สามารถยื่นเป็นเอกสารให้ประธานรัฐสภาได้ทันก่อนการพิจารณา เนื้อหาในช่วงบ่ายของวันนี้