“3 พรรครัฐบาล”ยื่น 8 ญัตติแก้รธน. “ปชป.-ภท.”ล้มส.ว.เลือกนายกฯ

16 มิ.ย. 2564 เวลา 11:01 น.171

“3 พรรคร่วมรัฐบาล”ยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาแล้ว "ภูมิใจไทย"พลิ้ว ควบร่างตัดอำนาจส.ว.โหวตนายกฯ เข้ากับ ปชป.

วันนี้(16 มิ.ย.64) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 8 ฉบับ 

นายชินวรณ์ กล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 3 พรรค มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน 8 ร่าง ประกอบด้วยร่างพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 ร่างได้แก่ 

1.ประเด็นแก้ไขมาตราว่าด้วยสิทธิของประชาชน 4 มาตรา 

2.ระบบเลือกตั้ง ให้มีส.ส.เขต 400 คน, ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

3.เรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี 

4. ประเด็นแก้ไข มาตรา 256 

5.ประเด็นการตรวจสอบการกระทำที่ผิดจริยธรรมของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

และ 6.การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

 

นายศุภชัย กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเสนอ 2 ประเด็น คือ 

1.เรื่องปากท้องของประชาชนโดยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 1 มาตรา เรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้รัฐมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องหลักประกันรายได้ถ้วนหน้าให้กับประชาชน เพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนควรจะต้องมีหลักประกันรายได้ที่อยู่เหนือเส้นความยากจน ซึ่งจากการคำนวณพบว่าอยู่ที่ 36,000 บาทต่อปี ดังนั้นจะต้องบรรจุคำนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

2.แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ที่กำหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องระบุในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ยุทธศาสตร์ชาติควรที่จะต้องมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ประเทศและโลก 

ส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา 272 เรื่องอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี นั้นพรรคภูมิใจไทยมีหลักการเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์เลยตัดสินใจนำไปร่วมเป็นร่างเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

 

ขณะที่ นายนิกร กล่าวว่า เราเป็นพรรคขนาดเล็กมีส.ส.เพียง 12 คน ในส่วนของพรรคเราได้ร่วมลงชื่อกับทุกร่าง ยกเว้นการแก้ไขมาตรา 272 เพราะมองว่าถ้าส.ว.ไม่ลงชื่อสนับสนุนด้วยก็ไม่ผ่าน อีกทั้งประเด็นการตัดอำนาจส.ว.อาจจะต้องไปทำประชามติก่อน เพราะเกี่ยวข้องกับการไปเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง