“พชร ยุติธรรมดำรง”นั่งเก้าอี้ประธาน ก.อ.หลังได้รับเลือกจากอัยการ

20 เม.ย. 2564 | 07:20 น.

อัยการทั่วประเทศเทคะเเนนเกินครึ่ง เลือก “พชร ยุติธรรมดำรง”อดีตอัยการสูงสูดคนที่ 8 นั่งประธานก.อ.ตามกฎหมายใหม่ ต่อจาก  “อรรถพล ใหญ่สว่าง” มีผลหลังโปรดเกล้าฯ

วันนี้(20 เม.ย.64) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนเเจ้งวัฒนะ ทางสำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) โดยคณะกรรมการนับคะเเนนได้มีการนับคะเเนนการเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ (ประธาน ก.อ.) เเทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธาน ก.อ.ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับ แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในวันที่ 25 เมษายน 2564

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก อสส.ระบุว่า ในวันนี้มีการนับคะเเนนตั้งเเต่ช่วงเช้า เเละทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 12.00 น.

โดยอัยการทั่วประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 3,667 คน ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,155 คนมีผู้ใช้สิทธิคิดเป็น 86.04%

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายพชร ยุติธรรมดำรง (อดีตอัยการสูงสุดคนที่ 8 ) ได้คะแนนรวม 1,814 คะแนน ผู้ได้คะแนนที่สองคือ นายถาวร พานิชพันธ์ (อดีตรองอัยการสูงสุด)ได้คะแนน 986 คะแนน ลำดับสามคือ นายสัตยา อรุณธารี (อดีตรองอัยการสูงสุด) ได้ 321 คะแนน ลำดับสี่คือ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 20 คะแนน ลำดับที่ 5นายปรีชา วราโห 12 คะแนน

โดยขั้นตอนต่อไปคือ จะรายงานผลการนับคะแนนให้อัยการสูงสุดทราบเพื่อประกาศผลการนับคะแนน อย่างเป็นทางการต่อไป

 

สำหรับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 18 บัญญัติให้คณะกรรมการอัยการ (ก.อ) ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คนประกอบด้วย ประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.

ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น 6 คน เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

โดยประธาน ก.อ. เเละคณะกรรมการ ก.อ.ในสัดส่วนการเลือกตั้งจะมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วยทั่วประเทศ


 

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการ หรือ อธิบดีอัยการภาค หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือ หน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคยเป็นสมาชิก หรือ เป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือก

โดย ประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ประธาน ก.อ. และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

สำหรับการเลือกตั้งประธาน ก.อ. ตามกฎหมายใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยประธาน ก.อ.ที่มาจากการเลือกตั้งคนเเรกคือ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ต่อจนมีการเลือกตั้ง ประธาน ก.อ.คนใหม่เสร็จสิ้นประกาศผลเเละจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง ประธาน ก.อ.คนใหม่ลงมา