เช็กที่นี่ “487 ส.ส.” โหวตไว้วางใจใคร - ไม่ไว้วางใจใคร

20 ก.พ. 2564 | 08:19 น.

เปิดผลโหวตของ ส.ส. 487 คน ที่ลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ “พล.อ.ประยุทธ์” และ 9 รัฐมนตรี  ใครไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ งดออกเสียง และไม่ลงคะแนน 

วันนี้ (20 ก.พ. 64) ผู้รายงานว่าช่วงที่ประชุมสภาย่อยได้ประชุมเพื่อลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลง"ไม่ไว้วางใจ"สำนักและสำนักรายบุคคลรวม 10 คน


ตรวจสอบเอกสารผลการลงคะแนนโดยมีรายชื่อส. ส. จำนวน 487 คนที่ร่วมประชุมในสภา"ซักฟอก 2564"  

ในส่วนของพล. อ. จันทร์โอชานายกฯ และรมว. เหน็บพบว่ามีส. ส. ลงมติ "เห็นด้วย" 10 รายการแรก 
1. เลขที่บัตร 001 นายกนกกองตระกูลเพื่อไทย“ เห็นด้วย ”
2. เลขที่บัตร 009 นายกฤษฎาตันเหอตกิตเพื่อไทย“ เห็นด้วย”
3. เลขที่ 018 นายการุ ณ โหสกุลเพื่อไทย“ เห็นด้วย”
4. เลขที่บัตร 019 นายกิตติ สมทรัพย์ข้ามเพื่อไทย“ เห็นด้วย”
5. เลขที่บัตร 020 นายกิตติกรโฮ่วสุนทรเพื่อไทย“ เห็นด้วย”
6. เลขที่ 022 มิสกิตติรัญญาญิบดีเพื่อไทย“ เห็นด้วย”
7. เลขที่บัตร 023 นายกิตติศักดิ์คณาสวัสดิ์รวมเพื่อไทย“ เห็นด้วย”
8. เลขที่บัตร 027 นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามเพื่อไทย“ เห็นด้วย”
9. เลขที่บัตร 029 นายเกษมอุประเพื่อเพื่อไทย“ เห็น ด้วย”
10. เลขที่บัตร 035 นายโกศลปัทมราชเพื่อไทย“ เห็นด้วย”

                                               

 

ส่วนส. ส. ที่ลงตกลง"ไม่เห็นด้วย"สำหรับพล. อ. ริ้วรอยที่ 135 - 316 โดยมีรายชื่อบางส่วน 

135. เลขที่บัตร 017 นางกรณิศงามสุคนธ์รัตนารวมพลังประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
136. เลขที่ 005 นายกรุงศรีวิไลสุทินย้ายประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
137. เลขที่บัตรเครดิต 007 ฤษณ์แก้วอยู่รวมพลังประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
138 เลขที่บัตร 010 นายกษิดิ์เดชชุติมันต์ปลุกพลังประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
139. เลขที่ 012 มิสกัลยารุ่งวิจิตรชัยสิบประชารัฐ “ ไม่เห็นด้วย”

140. เลขที่ 015 มิสกานต์กนิษฐ์แห้วสันตติประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
191. เลขที่ 025 มิสกุลนพอมรพลังประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
142. เลขที่ 028 นายเกษมศุภรา นนท์บริหารพลังประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
193. เลขที่ 050 ร้อยเอกจองชัยวงศ์ทรายทองประชารัฐ“ ไม่เห็นด้วย”
144. เลขที่บัตร 051 นางสาวจอมปลวกกลับบ้านเกาะพลังประชารัฐ“ ไม่เห็น ด้วย”

 

คลิกดูรายชื่อส. ส. ใครบางคนให้ใครบางเพิ่มเติม:
อักขระรายชื่อการลงมติไม่ไว้วางใจ 20-2-64