จัดทัพตำรวจ "พล.ต.อ.สุวัฒน์”ผบ.ตร.- “พล.ต.ต.ต่อศักดิ์”ผบช.ก.

28 ส.ค. 2563 เวลา 23:00 น. 10.7k

ก.ต.ช.มติเอกฉันท์เลือก “พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข”นั่งผบ.ตร.คนใหม่ ขณะที่ก.ตร.เคาะ“พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล” เลื่อนเป็น ผบช.ก. “พล.ต.ท.ภัคพงศ์”ผบช.น. “พล.ต.ท.สมพงษ์”เป็นผบช.สตม

   

การประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน มีวาระเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 12 แทน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้

 

ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ประชุมก.ต.ช.ใช้เวลาประชุมไม่ถึง 30 นาที มีมติเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร. เป็น ผบ.ตร. ตามที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ เสนอ

 

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ช. กล่าวภายหลังการประชุม ว่า การประชุม ก.ต.ช. มีวาระเดียว คือ การเสนอคัดเลือกจเรตำรวจแห่งชาติและรอง ผบ.ตร. เข้าเป็น ผบ.ตร.

 

“โดยสรุป ก.ต.ช.ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เพียงรายชื่อเดียว หลังจากนี้เมื่อที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ทาง ผบ.ตร.ก็จะนำเรียนนายกฯ  เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป” พล.ต.ท.ปิยะ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ก.ตร.เคาะโผตำรวจ“พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล”ขึ้นเป็นผบช.ก. 

 

 

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) โดยมีวาระที่น่าสนใจคือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.)-ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2563 โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 2  ชั่วโมง

 

“ชนสิษฏ์”รองผบ.ตร.

 

มีรายงานข่าวว่า ระดับรองผบ.ตร. 3 ตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งคือ พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร จตช. ไสลด์เป็นรองผบ.ตร. โดยเลื่อน พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ขึ้นเป็นจตช. พล.ต.ท.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร. นรต.38 เลื่อนเป็น รองผบ.ตร.

 

ระะดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 5 ตำแหน่ง คือ พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. นรต.37, พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. นรต.40, พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. นรต.39, พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ. นรต.36 , พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส.

 

“วีระ”เป็นผบช.ภ.2

 

ระดับผู้บัญชาการ พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ รองผบช.ภ.2 คนสนิท พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง อดีต ผบช.ภ.2 สายตรงนายกฯ  เลื่อนเป็น ผบช.ภ.2, พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ จตร.(สบ8) นรต.41 อดีตนายเวร พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร. โยกเป็น ผบช.ภ.3

 

พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ รองผบช.ภ.4 เลื่อนเป็นผบช.ภ.4, พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์  ผบช.ประจำ สง ผบ.ตร. นรต.41 หัวหน้าสำนักงาน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ว่าที่ ผบ.ตร. โยกเป็นผบช.ภ.8 

 

“พล.ต.ต.ต่อศักดิ์”ผบช.ก. 

 

พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ภ.2 นรต.38 โยกเป็น ผบช.ปส., พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบช.ก. เลื่อนเป็น ผบช.ก., พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา รองผบช.น.  นรต.44 เลื่อนเป็นผบช.ส., พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ก.ตร. โยกเป็น ผบช.ทท.

 

พล.ต.ท.นิรันดร์ เหลื่อมศรี จตร.(สบ8) นรต.43 หัวหน้าที่กฎหมายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  โยกเป็นผบช.รร.นรต., พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์  รองผบช.น. นรต.43 คนสนิท พล.ต.อ.จักรทิพย์  เลื่อนเป็น จตร.(สบ8)

 

“ภัคพงศ์”คุมนครบาล

 

ตำแหน่งสำคัญอื่น อาทิ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6, พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ ผบช.ภ.7 , พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 อยู่ที่เดิม

 

พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ.นรต.40 คนสนิท พล.ต.อ.สุวัฒน์ เลื่อนเป็น รองผบช.น., พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. นรต.50 เลื่อนเป็นรองผบช.ก. , พล.ต.ต.สำราญ นวลมา ผบก.สปพ.  นรต.50 เลื่อนเป็น รองผบช.น., พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว โยกเป็น ผบก.น.1, พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.สส.สตม. โยกเป็น ผบก.น.4

 

พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นรต.48 คนสนิท พล.ต.อ.จักรทิพย์ โยกเป็น ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 โยกเป็น ผบก.น.8 พล.ต.ต.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง  ผบก.สส.ภ.7 กลับถิ่นเก่า เป็น ผบกน.9 

 

พ.ต.อ.อนันต์ นานาสมบัติ  รองผบก.ปคบ. เลื่อนเป็น ผบก.ปอท.,  พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบก.สส.บช.น. นรต.46 เลื่อนเป็น ผบก.สส.บช.ภ.7 , พล.ต.ต.สุวัฒน์  แสงนุ่ม ผบก.ปปป. นรต.50  โยกเป็น ผบก.ป., พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผบก.สปพ. เลื่อนเป็น ผบกสปพ.

 

สำหรับระดับผบก.ในพื้นที่ บช.น. พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.2  , พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบก.น.3, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6, พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผบก.น.7, พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย ผบก.สส.บช.น. อยู่ที่เดิม

 

 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า ก.ตร.มีการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งและหมุนเวียนตั้งแต่ระดับ รอง ผบ.ตร.-ผบก. มีทั้งหมด 258 ตำแหน่ง แบ่งเป็นกรณีการเลื่อนตำแหน่งมีทั้งหมด 148 ตำแหน่ง