“สว.ดิเรกฤทธิ์”แจงยิบเหตุผลยื่นศาลรธน.ตีความคุณสมบัติพิชิต-นายกฯ

17 พ.ค. 2567 | 06:29 น.

“สว.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม”แจงเหตุผลยื่นศาลรธน.ตีความคุณสมบัติ “พิชิต ชื่นบาน” พ่วง “นายกฯ เศรษฐา” คุณสมบัติเข้าข่ายจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

วันนี้(17 พ.ค. 67) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 160(4) (5) หรือไม่ เปิดเผยว่า ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ สว. ที่ต้องทำหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชน หลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิต มีผู้แสดงความเห็นในวงกว้าง และเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ 

เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมาย เห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย โดยมี สว. ร่วมเข้าชื่อ 40 คน จากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ สว.ที่มีอยู่

 

สำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา คือ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งกรณีของ นายพิชิต นั้น มีข้อเท็จจริงที่ปรากฎให้เห็นว่า มีการละเมิดอำนาจศาล และมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุก 

มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่า มีพฤติกรรมทุจริต ติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรม และถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ชัดแจ้งว่า ไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ และยังมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ส่วนกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ นายเศรษฐา นั้น นายดิเรกฤทธิ์ อธิบายว่า เป็นกรณีสืบเนื่องกันว่า มีประเด็นที่ทักทวงต่อการตั้ง นายพิชิต ให้ดำรงตำแหน่ง แต่ทำไมนายกฯยังเสนอชื่อ และโปรดเกล้าฯ ให้ นายพิชิต ดำรงตำแหน่งในตำแน่งรัฐมนตรีอีก ดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกฯ

“กรณีนายกฯ ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย ส่วนที่ระบุว่าได้หารือกับกฤษฎีกาแล้ว พบว่าเป็นการหารือที่ไม่ตรงประเด็น ทั้งระยะเวลาการพ้นโทษ และการตีความระหว่างคำสั่ง กับคำพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ ทั้งนี้เรายังพบประเด็นที่เป็นปัญหา จึงเข้าชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” 

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า ทราบว่าสำนักงานวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว และจากสำเนาเอกสารทราบว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้ว เมื่อวันที่16พ.ค. เวลา 10.20น. 

ดังนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณา ต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดลงของรัฐมนตรี และตำแหน่งนายกฯ ด้วย โดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา 

“ยืนยันว่า เป็นการทำหน้าที่ฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยตามหน้าที่และอำนาจของสว. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน” นายดิเรกฤทธิ์ ย้ำ