เช็กด่วน แนวปฏิบัติ "คลายล็อกเฟส 4 " ยาว18หน้า กิจการที่เปิดต้องปฏิบัติ

13 มิ.ย. 2563 เวลา 17:05 น. 3.6k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "แนวปฏิบัติ" คลายล็อกดาวน์ เฟส 4 จำนวน 18 หน้า ของกิจการ/กิจกรรม ที่อนุญาตให่้กลับมาเปิดวันที่ 15 มิ.ย.นี้

วันที่ 13 มิ.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ลงนาม โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความยาวทั้งหมด 18 หน้า ที่ระบุถึง "มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 " ซึ่งเป็นรายละเอียดของ กิจกรรม/กิจการ ที่ศบค.มีมติคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 (คลายล็อกเฟส4 ) หรือ ได้อนุญาตให้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป 

อ่านรายละเอียด คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง