มท.ออกคำสั่งด่วน! ให้ทุกจังหวัดคุมสถานประกอบการ ฝ่าฝืนปิดทันที

04 พ.ค. 2563 เวลา 15:21 น. 6.5k

​​​​​​​ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดคุมเข้มสถานประกอบการ เหตุเริ่มการ์ดตก ย้ำ หากฝ่าฝืนปิดทันที

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท. 0230 / ว 2573  ลงวันที่ 4 พ.ค. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีสาระสำคัญ คือ

นื่องจากปรากฎตามข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า ภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. จัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ดำเนิการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยกำชับผู้ประกอบการ ผู้จัดการสถานที่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ผู้จัดการสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติดามมาตรการดังล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการสถานที่นั้น

2. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการสถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

3. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 

มท.ออกคำสั่งด่วน! ให้ทุกจังหวัดคุมสถานประกอบการ ฝ่าฝืนปิดทันที

แท็กที่เกี่ยวข้อง