ชวนนัดถก"แก้รธน.-ล้างคำสั่งคสช."สัปดาห์หน้า

13 พ.ย. 2562 เวลา 7:25 น. 377

 

ฝ่ายค้านจี้ขอเปิดสภา 22 พ.ย.พิจารณาญัตติ"แก้รธน.-ล้างคำสั่งคสช."ชวน"แจงอยู่ในวาระสัปดาห์หน้าอยู่แล้ว พร้อมนัดประชุมเพิ่มพิจารณาญัตติทั่วไปวันศุกร์เดือนละครั้ง เพื่อเร่งสะสางญัตติค้างวาระอื้อนับร้อย

   ชวนนัดถก"แก้รธน.-ล้างคำสั่งคสช."สัปดาห์หน้า  

เช้านี้ (13 พฤศจิกายน 2562) ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงว่า ได้ยื่นเรื่องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เลื่อนวาระการพิจารณาญัตติของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ขึ้นมาให้ที่ประชุมสภาพิจารณาก่อนวาระเรื่องเพื่อทราบของหน่วยงานต่าง ๆ  เนื่องจากสภาบรรจุเรื่องรับทราบรายงานจากองค์กรต่าง ๆ เข้าสู่วาระการประชุมจำนวนมาก ทำให้วาระอื่น ๆ ล่าช้า กังวลว่าจะไม่ทันกับการแก้ปัญหาเร่งด่วน 
    

 

นอกจากนี้จะเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมสภาฯนัดพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เพื่อพิจารณาญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ญัตติด่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 ด้วย 
      
 

 

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตามระเบียบวาระ ญัตติด่วนขอให้สภาตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากประกาศและคำสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 ของนายปิยะบุตร แสงกนกกุล และญัตติขอให้สภาตั้ง กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จะเป็นวาระ 2 ลำดับแรก ที่จะได้รับการพิจารณาในการประชุมสัปดาห์หน้า เนื่องจากสัปดาห์นี้มีวาระตามลำดับประกอบด้วยกระทู้ถามทั่วไป 4 กระทู้ รวมถึงจะมีกระทู้ด่วน กระทู้ถามด้วยวาจา 3 กระทู้ จากนั้นจะเป็นวาระเพื่อทราบ 7 วาระ ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด 
    

ชวนนัดถก"แก้รธน.-ล้างคำสั่งคสช."สัปดาห์หน้า

ที่ผ่านมาตนได้พยายามควบคุมและบริหารเวลา และสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่จะเห็นได้ว่าหลายครั้ง อาทิ การตั้งกระทู้ถาม ซึ่งข้อบังคับการประชุมกำหนดไว้ห้ามอภิปราย แต่มีบางครั้งผู้ซักถามต้องการแสดงความรู้ ซึ่งตนได้พยายามเตือนตลอดเวลา กรณีดังกล่าวจึงทำให้เสียเวลาที่ประชุม ทั้งนี้ยืนยันว่า การจัดลำดับการพิจารณาญัตติ หรือเรื่องอื่นใดเป็นไปตามเวลาปกติ ไม่มีการลัดคิว ไม่ล่าช้า หรือมีปัญหาใด เพียงแต่อาจไม่เป็นไปตามใจผู้ที่ต้องการ คนส่วนหนึ่งต้องการให้เข้าสู่การพิจารณาในวันนี้
    

สำหรับการพิจารณาญัตติทั่วไป ที่มีผู้ยื่นเข้ามาจำนวนมากคงค้างการพิจารณากว่า 100 ญัตตินั้น สมาชิกให้ความร่วมมือที่จะเพิ่มวันประชุมวันศุกร์ พิจารณาเฉพาะญัตติทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องด่วน และได้ทำการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว ดังนั้น ในวันศุกร์จะขอเวลาสมาชิก 1 ครั้งต่อเดือน หาวันที่สามารถมาประชุมตรงกันให้ได้วันศุกร์ใดวันศุกร์หนึ่งของเดือน คาดจะพิจารณาได้ประมาณ 20 ญัตติต่อวัน ส่วนที่ว่ามีร่างกฎหมายคงค้างการพิจารณาจากสมัยประชุมที่ผ่านมาด้วยนั้น นายชวนย้ำว่า ไม่มีร่างกฎหมายคงค้างแต่อย่างใด เนื่องจากได้มีการหารือกับรัฐบาลแล้ว กฎหมายที่ค้างเมื่อสมัยประชุมเสร็จสิ้นได้ส่งกลับไปยังรัฐบาล และหากต้องการให้มีการพิจารณาสามารถเสนอเข้ามาใหม่ได้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง