ยืดเกษียณขรก.3-5ปี

10 มิ.ย. 2562 เวลา 0:35 น. 29.1k

 

 

กพ.เตรียมเสนอขยายอายุเกษียณข้าราชการทั้งระบบ 2 ล้านคน จาก 60 ปีเป็น 63-65 ปี รับสังคมผู้สูงอายุ ยกเว้นตำแหน่งบริหาร อธิบดี ปลัด พร้อมปรับลดขนาดรีสกิล ดึงดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพงาน

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เตรียมที่จะเสนอการขยายการเกษียณอายุราชการจาก 60 เป็น 63 หรือ 65 ปีให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณา เพราะเป็นสิ่งที่ข้าราชการรอคอยตามที่การเขียนไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยก.พ.จะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ  

อย่างไรก็ตามตำแหน่งบริหาร เช่น อธิบดี ปลัดกระทรวง จะไม่ได้รับการต่ออายุราชการหลังอายุครบ 60 ปี เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการเช่นเดียวกับ อาชีพที่ได้รับการยกเว้น เช่น แพทย์ หากดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะไม่ได้รับการต่ออายุราชการเมื่อครบ 60 ปีด้วยเช่นกัน แต่หากจะต่ออายุก็ต้องลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารล่วงหน้า 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้มีผู้อำนวยการคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ และเมื่อลาออกแล้วต้องระบุในการต่ออายุด้วยว่ามีความชำนาญด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อไปดำรงตำแหน่งในวิชาการ

“กฎหมายที่จะแก้ทั้งหมดได้เตรียมเอาไว้หมดแล้ว หากรัฐบาลใหม่เคาะให้ขยายเกษียณอายุราชการเป็น 63 หรือ 65 ปี ก็ดำเนินการเรื่องของการแก้ไขกฎหมายได้ทันที ซึ่งหากนโยบายออกมาก็คาดว่าปีหน้าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ เพราะปีนี้อาจจะไม่ทันเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2562 แต่ทั้งนี้เป็นเรื่องของนโยบายและผูกพันกับรัฐบาลในระยะยาวจึงต้องรอเสนอในรัฐบาลใหม่ เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงาน แต่ถ้าถามในวันนี้”นางเมธินี กล่าว

ข้อมูลจากสำนักงานก.พ.ระบุว่า ภาพรวมการจ้างงานภาครัฐมีกำลังคนภาครัฐทุกประเภท 3.22 ล้านอัตรา จำนวนมากที่สุดคือ ข้าราชการจำนวน 1,871,779 คน รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 304,868 คน ลูกจ้างชั่วคราว 300,527 คน พนักงานจ้าง 246,562 คน พนักงานราชการ 146,099 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 107,878 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 82,836 คน และพนักงานองค์การมหาชน 11,828 คน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาปี 2551-2560 พบว่า ข้าราชการทุกประเภทเกษียณอายุประมาณ 391,000 คน หรือเฉลี่ยปีละ 39,104 คน ขณะที่ในปี 2562 อัตราเกษียณข้าราชการพลเรือน 28,400 อัตรา จัดสรรคืนส่วนราชการจำนวน 27,774 อัตรา และเกลี่ยให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงจำนวน 626 อัตรา ยืดเกษียณขรก.3-5ปี

ขณะที่สำนักงบประมาณประมาณการรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 จะลดลงจาก 1,060,960 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือ 823,583.88 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 จากนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 860,730.32 ล้านบาท และ 898,509.55 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ตามลำดับ

เลขาธิการก.พ. ระบุว่าหากรัฐบาลให้ความเห็นชอบให้ขยายเวลาเกษียณอายุราชการ ก็จะต้องมีการ
เตรียมตัวล่วงหน้าหลายเดือน ต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต จากแพทย์ของสำนักงานก.พ.ซึ่งเรื่องนี้ก.พ.กังวลว่าจะถูกข้าราชการร้องศาลปกครอง จึงต้องใช้กลไกทางการแพทย์พิสูจน์จริงๆ ต้องมีหลักการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ ขณะเดียวกันจะมีการปรับขนาดระบบราชการให้เหมาะสม โดยเฉพาะการจ้างงานในส่วนราชการ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นงานใหญ่ของสำนักงานก.พ. 

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,477 วันที่ 9 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยืดเกษียณขรก.3-5ปี