svasdssvasds

'อนุทิน' แนะคนกรุงปลอดฝุ่น ทำงาน 4 วัน อยู่บ้าน 1 วัน

30 ม.ค. 2562 เวลา 8:38 น.
'อนุทิน' เสนอ 2 แนวทาง ช่วยชาวกรุงเอาชีวิตรอดจากฝุ่นพิษ PM 2.5 อย่างยั่งยืน ด้วยนโยบายเรียน–ทำงาน 4 วัน และอยู่บ้าน 1 วัน ใช้เทคโนโลยีออนไลน์แทน หวังลดการเดินทาง แก้ปัญหาจราจรทุกชนิดและมลพิษ 20%

ภูมิใจไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงแนวทางจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 กำลังทำลายสุขภาพของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 กำลังทำลายสุขภาพของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมกัน อันตรายที่รายล้อมตัวของเราในวันนี้ เกิดจาก 1.สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ 2.การกระทำของมนุษย์เอง ทั้งนี้ ข้อ 1 อาจจะควบคุมยาก แต่ข้อ 2 เราควบคุม ป้องกัน และลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ ด้วยการลดการใช้รถยนต์ ลดปริมาณการจราจรทุกชนิดในกรุงเทพมหานคร ลงให้ได้มากที่สุด

"สาเหตุหลักของฝุ่น PM 2.5 คือ ควันพิษที่ปล่อยออกจากมาท่อไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้เอง หลายวันมานี้โรงเรียนหลายแห่งหามาตรการป้องกันเด็กนักเรียนพ้นจากฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่งดกิจกรรมกลางแจ้งไปจนถึงปิดโรงเรียน แต่ก็เป็นมาตรการเฉพาะหน้า เป็นการแก้ปัญหาผลกระทบเป็นวัน ๆ ไป แต่ไม่สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้" หัวหน้าพรรค ภท. กล่าว

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ดังนั้น นโยบาย "กรุงเทพฯ สะดวก สบาย" ของพรรคภูมิใจไทย จึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาการจราจรและปัญหามลภาวะในอากาศอย่างยั่งยืน ด้วย 2 แนวทาง ดังนี้ คือ 1.ไปโรงเรียน สัปดาห์ละ 4 วัน อีก 1 วัน เรียนระบบออนไลน์ที่บ้าน เพื่อลดการเดินทางของนักเรียน นักศึกษา 2 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร โดยนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้แทนการเรียนการสอนที่โรงเรียน หรือ สถานศึกษา ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีการเรียนการสอนระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนทางออนไลน์ได้ นักเรียน นักศึกษา จึงสามารถเรียนด้วยระบบออนไลน์ที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้

2.ไปทำงานที่ออฟฟิศ สัปดาห์ละ 4 วัน อีก 1 วัน ทำงานระบบออนไลน์ที่บ้าน เพื่อลดการเดินทางของคนทำงานมากกว่า 5 ล้านคน ทั้งคนในกรุงเทพมหานครเองและคนจากปริมณฑล หรือ คนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยนำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์มาใช้ในการทำงานบางตำแหน่ง บางลักษณะงาน ที่สามารถทำงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้ ไม่ต้องเดินทางมาทำงานที่สำนักงานได้ โดยคุณภาพงานและประสิทธิภาพการทำงานไม่ลดลง เช่น งานออกแบบ งานระบบบัญชี งานระบบเอกสาร เป็นต้น

"พรรคภูมิใจไทยนำเสนอให้ใช้มาตรการนี้กับหน่วยงานของรัฐที่มีที่ตั้งสำนักงานในกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงาน และสนับสนุน รณรงค์ ให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม ด้วยการที่นักเรียน นักศึกษา 2 ล้านคน ลดวันเดินทางไปเรียนที่สถานศึกษา 1 วัน จะลดปริมาณการจราจรและลดการสร้างมลภาวะในอากาศลงได้ 20% การที่คนทำงาน 5 ล้านคน ลดวันเดินทางไปทำงานที่สำนักงาน 1 วัน จะลดปริมาณการจราจรและลดการสร้างมลภาวะในอากาศลงได้ 20% ด้วยแนวทาง 2 ข้อนี้ ที่อยู่ในนโยบายกรุงเทพฯ สะดวกสบาย ซึ่งมีเป้าหมายลดการเดินทาง ลดปริมาณการจราจร ลดการใช้ยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร จะเป็นการลดปริมาณการก่อมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อประชนในกรุงเทพมหานครระยะยาวอย่างยั่งยืน" นายอนุทิน กล่าวยืนยัน

e-book-1-503x62
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด