svasdssvasds

ครม.ย้ำกฎเหล็ก“วางตัวเป็นกลาง”ระหว่างการเลือกตั้ง ส.ส.

25 ธ.ค. 2561 เวลา 10:47 น. 414
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.วันนี้ (25 ธ.ค.61)ว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานต่อ ครม.เกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติ การวางตัว และข้อพึงระวังของครม.ในระหว่างการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งครม.ชุดนี้มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาจนกว่าจะได้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่และสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ ทั้งเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการ และอนุมัติโครงการผูกพันต่างๆว่า สามารถทำได้ปกติ

ส่วนการวางตัวของ ครม.นั้น สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง กล่าวคือ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่ลำเอียง ไม่แสดงอาการสนับสนุน หรือคัดค้าน หรือสนับสนุนผู้สมัครคนหนึ่งคนใดเป็นพิเศษ

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบโดยกฎหมาย หรือกระทำการใดๆที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครของพรรคการเมือง อาทิ ไม่สามารถไปปราศรัยหาเสียง แนะนำ หรือ ชี้แนะ ให้สัมภาษณ์ ให้เลือกผู้ใด หรือลงคะแนนโนโหวต โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถโฆษณาหาเสียง จัดให้มีมโหรสพหรือการรื่นเริงใดๆ ไม่เลี้ยง หรือไม่รับจัดเลี้ยงให้ผู้ใด ไม่หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายหรือจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดๆก็ตาม

อย่างไรก็ดี สามารถเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แต่ต้องละเว้นการกล่าวพาดพิงถึงพรรค การเมือง หรือผู้สมัครคนใด การขึ้นกล่าวในงานใดๆต้องไม่เป็นการกล่าวปราศรัยหาเสียง และต้องไม่ติดภาพ หรือมีเครื่องหมายของพรรคการเมืองใดๆติดอยู่กับ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการการเมือง

เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะกระทำการใดๆที่เป็นประโยชน์กับผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง อันอาจทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่บริสุทธิ์ หรือเที่ยงธรรม และเจ้าหน้าที่รัฐก็มิใช่สมาชิกพรรคที่พรรคการเมืองใดจะกระทำการครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองนั้นขาดอิสรภาพก็ไม่ได้

“ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่สามารถขึ้นปราศรัย หรือเชียร์ หรือชี้นำ ให้เลือกหรือไม่ให้เลือกพรรคการเมืองไหน หรือผู้สมัครคนไหนได้” บาร์ไลน์ฐาน