กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา

29 พ.ค. 2567 | 01:20 น.

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน พร้อมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และวันเวลา เปิดรับสมัครได้เลย

โอกาสดีของคนอยากทำงานราชการ กรมสรรพากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567 นี้ 

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 350 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไชต์ของ กรมสรรพากร หรือ คลิกที่นี่

วัน เวลา เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกอ่านรายละเอียด ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567