เปิดสิทธิบัตรทอง ทำฟันฟรียื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

13 พ.ค. 2567 | 17:30 น.

สปสช. แจ้งผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ เข้ารับบริการทำฟันฟรีเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวครอบคลุมทั้ง 3 มิติด้านทันตกรรม ทั้งการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช็คขั้นตอนพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดได้เลย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้งผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิบัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก-ทันตกรรม สามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิได้เพียงแสดงบัตรประชาชน หากอาการป่วยเกินศักยภาพการรักษาของหน่วยบริการตามสิทธิ จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมต่อไป 

สิทธิประโยชน์ทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน (คนไทยทุกสิทธิการรักษา)

หญิงตั้งครรภ์

 • ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และทำความสะอาดฟัน

กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป

 • คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากโดยการตัดเนื้อเยื่อบริเวณรอยโรค (Biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา

ตามดุลยพินิจทันตแพทย์

 • การทาฟลูออไรด์วาร์นิช
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ 
 • เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่ 6, 7, 4 และ 5 

2.ทันตกรรมรักษา (สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท)

 • ถอนฟัน
 • อุดฟัน อุดคอฟัน
 • ขูดหินปูน
 • รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)
 • ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)
 • รักษาโรคปริทันต์อักเสบ
 • รักษารากฟันแท้
 • การรักษาอื่น ๆ ทางทันตกรรมที่จำเป็นต่อผู้ป่วย

3.ทันตกรรมฟื้นฟู

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก (ฟันเทียม) ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้
 • ใส่รากฟันเทียมทุกกลุ่มอายุที่มีปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปากแล้วฟันเทียมหลวมไม่แน่น ไม่กระชับหรือไม่สามารถใส่ฟันเทียมได้ที่ทันตแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า จำเป็นต้องได้รับการใส่รากฟันเทียม
 • จัดฟันในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ (ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์)

สิทธิบัตรทองไม่คุ้มครองบริการอะไรบ้าง

-การทำเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

-การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ขั้นตอนการรับบริการและสถานที่ให้บริการ

ผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมเพียงแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

 • หน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือ
 • หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่ง
 • คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ในจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (สังเกตสติกเกอร์ คำว่า คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น)

โดยจะได้รับบริการ 5 รายการปีละ 3 ครั้ง ดังนี้

 • การขูดหินปูน
 • การอุดฟัน
 • การถอนฟัน
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน
 • การเคลือบฟลูออไรด์

ทั้งนี้ เมื่อครบ 3 ครั้งแล้วหากยังจำเป็นต้องรักษาต่อสามารถใช้สิทธิได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลิกดูรายชื่อคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมบริการได้ที่ รายชื่อหน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ