คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ ไฟเขียว ต่อวาระ “เสรี นนทสูติ” นั่งกรรมการ UN

22 เม.ย. 2567 | 09:07 น.

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งประชาชาติ เคาะต่อวาระ “เสรี นนทสูติ” นั่งกรรมการ UN อีก 4 ปี หวังเดินหน้าคุ้มครอง-ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งประชาชาติ กล่าวว่า คณะมนตรีฯ ได้มีมติเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ต่อวาระการดำรงตำแหน่งดร. เสรี นนทสูติ ให้เป็นกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights) เป็นวาระที่สอง ตั้งแต่ปี 2568-2571 ซึ่งจะทำหน้าที่กำกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 171 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่อเนื่องอีก 4 ปี

 

ทั้งนี้ดร. เสรี นนทสูติ ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในหลายองค์กรเช่น ประธานสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และยังได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ให้เป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
 

ที่ผ่านมาในอดีตเคยทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (2556-2561) ได้ผลักดันประเด็นสิทธิคนพิการและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ถือเป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องอีกคนหนึ่ง 

 

สำหรับประวัติการศึกษา ดร. เสรี นนทสูติ

 

  • จบการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยทุนฟุลไบร์ท 
  • ปริญญาโทด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดด้วยทุนชีฟนิ่ง 
  • ปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด 
     

คณะมนตรีเศรษฐกิจฯ ไฟเขียว ต่อวาระ “เสรี นนทสูติ” นั่งกรรมการ UN