เปิดขั้นตอนการขนย้าย "กากแคดเมียม" กลับต้นทางจ.ตากใน 30 เม.ย.

11 เม.ย. 2567 | 11:20 น.

เปิดขั้นตอนการขนย้าย "กากแคดเมียม" กลับต้นทางจ.ตากใน 30 เม.ย. เผย บมจ.เบาว์ แอนด์ บียอนด์ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแก้ปัญหา ระบุปัจจุบันพบแล้วกว่า 12,421.11 ตัน

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการกากแคดเมียมที่ปัจจุบันถูกพบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ว่า คณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี ที่มีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดถึงผลหารือร่วมกับบริษัท บมจ.เบาว์ แอนด์ บียอนด์ ในการแก้ปัญหาการขนกากตะกอนแคดเมียมกลับมาฝังที่เดิมในจ.ตาก 

ทั้งนี้ เบื้องต้นทางบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแก้ปัญหา โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีคำสั่งถึงบริษัท บียอนด์ฯ จำนวน 3 ฉบับ ให้เพิกถอนการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุงโรงงาน รวมถึงปฏิบัติให้ถูกต้อง 

และระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุงและปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อนำกากแคดเมียมกลับมาฝังกลบที่เดิม 

เปิดขั้นตอนการขนย้าย "กากแคดเมียม" กลับต้นทางจ.ตากใน 30 เม.ย.

โดยต้องจัดทำแผนการขนย้ายกากมาให้พิจารณาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง และให้ทำการขนกากตะกอนแคดเมียมทั้งหมดกลับมาภายใน 30 เมษายน 

รวมถึงการปิดหลุมฝังกลบให้ถูกต้องเรียบร้อยตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีเอไอ) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 
 

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันมีกากแคดเมียมที่ถูกพบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี และ กทม. รวม 12,421.11 ตัน ประกอบด้วย 

  • บริษัท เจ แอนด์ บี (โรงงานประเภท 106/60) สมุทรสาคร ตรวจพบ 6,151 ตัน 
  • บริษัท เจ แอนด์ บี (โรงงานประเภท 60) สมุทรสาคร ตรวจพบ 227 ตัน 
  • โกดังต.คลองกิ่ว จ.ชลบุรี ตรวจพบ 4,391.11 ตัน 
  • บริษัท ซินหงษ์เฉิง จ.สมุทรสาคร ตรวจพบ 1,034 ตัน 
  • โกดังคลองมะเดื่อ สมุทรสาคร ตรวจพบ 468 ตัน 
  • บริษัท ล้อโลหะไทยฯ แถวบางซื่อ กรุงเทพ ตรวจพบ 150 ตัน