อัปเดตคืบหน้าค้นหา"กากแคดเมียม" ล่าสุดพบกว่า 12,500 ตัน

10 เม.ย. 2567 | 13:22 น.

อัปเดตคืบหน้าค้นหา"กากแคดเมียม" ล่าสุดพบกว่า 12,500 ตัน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเผยประชุมร่วม 6 หน่วยงาน เร่งสื่อสารให้ประชาชนรู้มูลอย่างถูกต้อง เดินหาหาส่วนที่ยังหาไม่พบ และจัดการกับกากแคดเมียมที่พบ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 6 หน่วยงาน เพื่อติดตามสถานการณ์กากแคดเมียม รวมถึงหาแนวทางการดำเนินการกากแคดเมียม 

โดยเรื่องที่ 1.คือการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนรับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งกากแคดเมียมที่จังหวัดตาก ได้มาจากการถลุงแร่สังกะสี โดยมีส่วนประกอบของแร่ทองแดง และแร่แคดเมียม ในเหมืองแร่ในจังหวัดตาก ซึ่งได้ปิดตัวลงไปนานแล้ว 

และฝังกลบอยู่ใต้ดินอย่างปลอดภัยในจังหวัดตาก ซึ่งกากแร่แคดเมียมที่พบ มีการปรับเสถียร ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ปูนซีเมนต์ทั่วไปประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้แพร่หลายทั่วโลกในงานก่อสร้าง) เพื่อป้องกันการชะล้างและการฟุ้งกระจายในอากาศ 

อัปเดตคืบหน้าค้นหา"กากแคดเมียม" ล่าสุดพบกว่า  12,500 ตัน

,2.การสืบหากากแคดเมียมในส่วนที่ยังหาไม่พบ ซึ่งขณะนี้ได้เจอกากแคดเมียมแล้ว กว่า 12,500 ตัน ในจังหวัดสมุทราสาคร จังหวัดชลบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 

3.การจัดการกับกากแคดเมียมที่พบ โดยได้มอบหมายกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วางแผนและวางแนวทาง รวมถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการขนย้าย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และจัดเตรียมพื้นที่รวมถึงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังขนย้าย 

ซึ่งมีแนวทางนำกลับไปฝังกลบที่บ่อเดิมในจังหวัดตากซึ่งเป็นบ่อซีเมนต์ และปูด้วยพลาสติก HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตร (High-Density Polyethylene เป็นวัสดุพลาสติกที่ผลิตจากการพอลิเมอร์ไรเดอร์ในสภาวะแรงดันสูง) ตามที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment EIA) กำหนด