มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน "สานฝัน..ปันน้ำใจ" มอบทุนแก่นักศึกษา

01 มี.ค. 2567 | 08:35 น.

มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดใหญ่งานการกุศล “สานฝัน..ปันน้ำใจ”มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มี.ค.นี้ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ประธานจัดงานการกุศล “สานฝัน..ปันน้ำใจ” รศ.ดร.เอมพร รตินธร ประธานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมร่วมกับกรรมการฝ่ายหาทุนฯ นางสาวเจตนา โลห์ศิริ พ.ญ.สุจิตรา สวาทยานนท์ น.พ.เก่งพงษ์ ตั้งอรุณสันติ นางศิริวรรณ ทางธนกุล และนางงามพิศ ชินวัฒนโชติ เพื่อหารือการจัดงาน “สานฝัน..ปันน้ำใจ” 

                         มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน "สานฝัน..ปันน้ำใจ" มอบทุนแก่นักศึกษา

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

โดยได้รับพระมหากุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์จากนายแบบ นางแบบและนักร้องกิตติมศักดิ์ในวันดังกล่าว

                        มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน "สานฝัน..ปันน้ำใจ" มอบทุนแก่นักศึกษา

ทั้งนี้ สามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาฯ “สานฝัน..ปันน้ำใจ” ได้โดยการโอนที่ บัญชี “สานฝันปันน้ำใจ” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 638-2-09117-3

         มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน "สานฝัน..ปันน้ำใจ" มอบทุนแก่นักศึกษา    มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน "สานฝัน..ปันน้ำใจ" มอบทุนแก่นักศึกษา