3 ทศวรรษ "ฮาตาริ" มอบ 20 ล้าน สนับสนุนพยาบาล ม.มหิดล

18 ก.พ. 2567 | 09:59 น.

3 ทศวรรษ "ฮาตาริ" มุ่งสร้างคุณค่าธุรกิจคู่สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน มอบทุนการศึกษา 20 ล้านบาท แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม

นางสุนทรี วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ฮาตาริ มุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับแบรนด์ฮาตาริ ได้รับการสานต่อและต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินงานของ "กองทุนฮาตาริเพื่อการศึกษา" เป็นปีที่สองโดยโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้โอกาสด้านการศึกษาแก่วงการแพทย์และพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนกำลังคนที่จะดูแลรักษาชีวิตประชาชน

3 ทศวรรษ \"ฮาตาริ\" มอบ 20 ล้าน สนับสนุนพยาบาล ม.มหิดล

ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสุนทรี วนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนในการส่งต่อความตั้งใจจริงนี้ โดยมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ออกสู่สังคม ซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับ

นายวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด กล่าวว่า ฮาตาริ ยึดมั่น 2 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ คือพัฒนาพัดลมที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน มุ่งสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้าระดับสากลที่คนไทยภาคภูมิใจ 

3 ทศวรรษ \"ฮาตาริ\" มอบ 20 ล้าน สนับสนุนพยาบาล ม.มหิดล

เป้าหมายธุรกิจในปี 2567 ฮาตาริยังคงให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจตลาดภายในประเทศ  แต่ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะขยายสัดส่วนตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นเดียวกันกับประเทศไทย ประกอบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และภาวะตลาดมีโอกาสเติบโตสูงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปีนี้ฮาตาริมุ่งเน้นพัฒนาภาคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ตรงใจผู้บริโภคในทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ควบคู่กับการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรใหม่ๆ อาทิ การจับมือกับ Habits Design Studio สตูดิโอออกแบบจากอิตาลีที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและมีประสบการณ์ออกแบบให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจ ในการดึงดูผู้บริโภค

3 ทศวรรษ \"ฮาตาริ\" มอบ 20 ล้าน สนับสนุนพยาบาล ม.มหิดล