svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ธรรมนัส” ลุย 3 จังหวัด ลำปาง-แพร่-สุโขทัย ติดตามสถานการณ์น้ำ

01 ตุลาคม 2566

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ลำปาง -แพร่-สุโขทัย เร่งติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมแจกถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาอุทกภัย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ โดยจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ 7,833,726 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,036,512 ไร่ หรือ13.23% ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรด ส้มเกลี้ยงและยางพารา 

ทั้งนี้ในช่วง 27 - 30 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา เกิดในตกหนัก น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่เกษตร รวมจำนวน 8 อำเภอ 35 ตำบล 144 หมู่บ้าน โดยปัจจุบันได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติ จำนวน 5 อำเภอ

พร้อมกันนี้ร้อยเอก ธรรมนัส ได้แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริกและบ้านต้นธง อ.เมือง จ.ลำปาง

"สิ่งสำคัญที่ต้องกลับมาคิดคือการแปรรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้มอบหมายกรมชลประทานจัดเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือราษฎรแต่ละพื้นที่ และบูรณาร่วมกับส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตรงไหนที่สามารถเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำได้ให้ดำเนินการทันที" ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าว

“ธรรมนัส” ลุย 3 จังหวัด ลำปาง-แพร่-สุโขทัย ติดตามสถานการณ์น้ำ

สำหรับในปี 2567 ทาง กรมชลประทาน มีแผนดำเนินการในการสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง และแก้มลิ้งอีก 2 แห่ง เพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ 

และลุ่มน้ำสาขา อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเกษตร และบรรเทาปัญหาอุทกภัย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และแจกถุงยังชีพ ณ อ่างเก็บน้ำแม่แย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่ และประตูระบายน้ำ หาดสะพานจันทร์ จ.สุโขทัย ด้วย