“อนุทิน” กำชับ จังหวัด ท้องถิ่น พื้นที่น้ำท่วม ต้องดูแล ปชช. ให้ถึงที่สุด

01 ตุลาคม 2566

“อนุทิน” กำชับจังหวัด ท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้ประสานงานร่วมกันดูแล และให้ความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะ "น้ำท่วม" ในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคกลางตอนบนอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานภายใต้กระทรวง และในกำกับของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย ให้ความสำคัญสูงสุดกับการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวดเร็วที่สุด

แม้จะเป็นช่วงวันหยุดราชการและหากจำเป็นต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่ หรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนได้ถูกต้องรวดเร็ว 

โดยขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอน ไม่ต้องรอจนวันทำการปกติ เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องด่วนที่รอไม่ได้

"ผมเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม แต่เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยอยู่เวลานี้ เร่งประสานงานกับทั้ง ปภ. และท้องถิ่น ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน จุดใดที่มีข้อจำกัดเรื่องกฎระเบียบก็สั่งการแก้ไขเพื่อลดอุปสรรคเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด" นายอนุทิน กล่าว

พร้อมฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่มีฝนตกหนักและอาจเผชิญกับภาวะน้ำท่วมในเวลานี้ นอกจากการรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แล้ว 

ขอให้ทุกท่านให้ติดตามรายงานการแจ้งเตือนจากทางการเป็นระยะ เพื่อเตรียมการรับมือต่างๆได้อย่างทันท่วงทีด้วย 

รวมทั้งให้ระวังเรื่องภัยที่มากับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษ กระแสไฟฟ้าดูด โรคผิวหนัง ระมัดระวังอย่าปล่อยให้ลูกหลานเล่นน้ำเพียงลำพัง 

เพราะอาจเกิดเหตุจมน้ำ รวมไปถึงการเพิ่มความระมัดระวัง ในการขับรถในช่วงเวลาฝนตกหนักด้วย