สำรองน้ำไว้ใช้ กปน. แจ้ง "น้ำประปาไม่ไหล" 29 ก.พ. นี้

28 ก.พ. 2567 | 10:35 น.

29 ก.พ.67 วันสุดท้ายของเดือน กปน. แจ้ง "น้ำประปาไหลอ่อน" เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานเพื่อวางท่อประธานใหม่ ส่งผลกระทบ "น้ำประปาไม่ไหล" ตรงไหน เวลาใด อัปเดตรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

อัปเดตพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล และ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล โดย การประปานครหลวง หรือ กปน. แจ้งเตือนประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวหลายพื้นที่โดยระหว่างดำเนินการจะส่งผลให้ "น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล" และ "น้ำประปาไม่ไหล" ชั่วคราวในบางพื้นที่

น้ำประปาไหลอ่อน

คืนวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.พ. 67 ตั้งแต่วันที่ 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตรเพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนพหลโยธินตัดถนนเทพรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนพหลโยธิน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 63 ถึงตลาดยิ่งเจริญ 
  • ถนนพหลโยธิน ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 54/1 ถึงซอยพหลโยธิน 66 
  • ถนนสายไหม     
  • ถนนสุขาภิบาล 5 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ซอย 31 ถึงตลาดวงศกร 
  • ถนนเทพรักษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนพหลโยธิน ถึงแยกตัดถนนวัชรพล

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

กปน. แจ้ง "น้ำประปาไหลอ่อน" คืนวันนี้ 29 ก.พ. 67

ข้อมูล การประปานครหลวง