บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เปิดขั้นตอนใช้สิทธิบัตรทอง 4 จังหวัด   

23 ก.พ. 2567 | 17:05 น.

เปิดขั้นตอนใช้ "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจงสิทธิบัตรทอง 4 จังหวัดนำร่อง "แพร่-ร้อยเอ็ด-เพชรบุรี-นราธิวาส" สรุปรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้ที่นี่ครบ    

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เผยแพร่ช่องทางการใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ซึ่งประกาศเปิดตัวโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไปเมื่อต้นปี 2567

โดยประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมกว่า 227 แห่ง ได้แก่

1.โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

2.สถานพยาบาลเอกชน ได้แก่

 • ร้านยา
 • คลินิกการพยาบาลฯ
 • คลินิกเวชกรรม
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกแพทย์แผนไทย ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขั้นตอนใช้บริการสิทธิบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

1.ยื่นบัตรประชาชน เด็กใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

2.วอล์คอิน (Walk in) หรือ นัดคิวออนไลน์ (แอป-ไลน์หมอพร้อม)

 • ร้านยาเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ
 • คลินิกการพยาบาลฯ ทำแผล ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 อาการ การพยาบาลพื้นฐาน
 • คลินิกเวชกรรม ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 42 กลุ่มโรคหรือโรคเรื้อรัง (Chronic)
 • คลินิกทันตกรรม ขูด อุด ถอน เคลือบหลุมร่องฟัน-ฟลูออไรด์
 • คลินิกแพทย์แผนไทย นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ ตรวจแล็บ (เจาะเลือด/ตรวจปัสสาวะ-อุจจาระ)

รักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลรัฐ

 • ยืนยันตัวตนหลังรับบริการ
 • รับยาเลือก
 • ห้องจ่ายยา รพ.
 • ร้านยาใกล้บ้าน
 • ส่งยาทางไปรษณีย์

4 จังหวัดนำร่อง บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

1.จังหวัดแพร่ พร้อมให้บริการ 59 หน่วยบริการ (คลิกที่นี่

2.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้บริการ 53 หน่วยบริการ (คลิกที่นี่

3.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้บริการ 251 หน่วยบริการ (คลิกที่นี่)

4.จังหวัดนราธิวาส พร้อมให้บริการ 88 หน่วยบริการ (คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ ภายหลังนำร่องโครงการใน 4 จังหวัดแล้วในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อขยายการเข้าถึงการรักษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศจะมีการขับเคลื่อนนโยบายอีก 8 จังหวัด คือ

 • เพชรบูรณ์
 • นครสวรรค์
 • สิงห์บุรี
 • สระแก้ว
 • หนองบัวลำภู
 • นครราชสีมา
 • อำนาจเจริญ
 • พังงา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สายด่วน สปสช. 1330

2.ช่องทางออนไลน์

 • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso 
 • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ