สธ.เพิ่มระดับชำนาญการพิเศษกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 9.2 พันตำแหน่ง

25 ก.ค. 2566 | 09:55 น.

ข่าวดี ก.พ.เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มระดับชำนาญการพิเศษกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จำนวน 9,277 ตำแหน่งโดยยกเว้นการยุบรวมตำแหน่ง เตรียมทำไทม์ไลน์พร้อมขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่อไป

ข่าวดีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักและกำลังขาดแคลนอย่างมากในเวลานี้ ล่าสุด นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตนเองพร้อมด้วย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมชี้แจงกรณีการขอเพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพ โดยยกเว้นการยุบรวมตำแหน่ง

ในการประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.พ.วิสามัญ) เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด ที่มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน ซึ่งหลังจากกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมได้เห็นชอบการให้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 10,124 ตำแหน่ง

ในจำนวนนี้เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9,277 ตำแหน่ง โดยให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. คำนึงถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในกรณีนี้ 

2. กำหนดตำแหน่งตามภาระงาน 

3. จัดการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

4. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ วางแผนจัดสรรและกำกับกระบวนการภายในขั้นตอนต่อจากนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองการพยาบาล จะกำหนดระยะเวลา ลำดับขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการดำเนินการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

นอกจากนี้ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้แนะนำให้คณะกรรมการร่วม สธ.และ ก.พ. ติดตามการดำเนินการทั้งเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ ตามมติร่วมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 อย่างต่อเนื่อง